Nõmme malevkonna pealiku vahetus

Pühapäeval, 15.01.2017 toimus iga-aastane Nõmme malevkonna üldkoosolek, mis sel aastal tähistas ka ühe ajajärgu ümber saamist ning uue algust – oma ametikohustused andis üle teenekas malevkonnapealik leitnant Aivar Pilv ning need võttis vastu kapten Rando Kruusmaa.

Nõmme malevkonna juhtiv ja toetav koosseis 15.01.2017.

Leitnant Aivar Pilv on olnud Kaitseliidu Nõmme malevkonna liige alates 2000. aasta augustist. Pealikuna on ta kindlakäeliselt juhtinud Nõmme malevkonda alates 2010 aasta aprillikuust. Tegelikkuses on ta kodumalevkonna arengusse oluliselt panustanud aga juba aastast 2004, mil sai malevkonnapealiku abiks. Oma ametiaja jooksul on Aivar Pilv omanud väga selget visiooni sellest, kuhu ja kuidas malevkond peab arenema ning ta on hoidnud väga tugevat fookust malevkonna erinevate arengusuundade balansseeritud edendamisel ning Kaitseliidu põhiväärtuste hoidmisel. Tänaseks on Nõmme malevkond oma parima tervise juures olles ning vastavalt ltn Pilve 2008 aastal paika pandud visioonile “traditsioone järgiv, koolitatud juhtide ja komplekteeritud allüksustega meeskond, mille liikmed on motiveeritud ning riigitruud. Malevkond on usaldusväärne ja tunnustatud koostööpartner organisatsiooni siseselt ja väliselt.“

Ltn Pilv on sõjaline juht, kes saab aru „pehmete väärtuste“ olulisusest ning inimesekeskse juhtimise põhimõtetest. Ltn Pilve eestvedamisel on Nõmme malevkonnale kujunenud traditsiooniks koostööüritused kohalike lasteaedadega, Nõmme rabajooksu toetamine, avatud suhtlemine ja oma tegevuste tutvustamine kodulehe kaudu ning Nõmme mlvk patrullvõistlus „Välk“ on toodud kodulinnaosa linnakeskkonda, mis kõik kokkuvõttes toob Kaitseliitu kohalikele elanikele lähemale ning tekitab „MEIE“ tunnet. Läbi mittemilitaarsete koostööürituste edendab Aivar Pilv Kaitseliidu kui abiandja kuvandit laiemalt kui ainult sõjalisel tasandil. Nõmme malevkonnal on ette näidata ka tõhus koostöö Nõmme linnaosa valitsusega, Noorte kotkaste ja kodutütarde Nõmme rühmadega ning Naiskodukaitse Nõmme jaoskonnaga.

Mõõdetavaid tulemusi on ltn Pilve juhtimise all näha olnud Nõmme malevkonna personali-, spordi, laskeasjanduse ja propaganda valdkondades (Nõmme malevkonnaga on liitunud hulgaliselt uusi tegevliikmeid ning viimasel aastal on n-ö taaselustatud nimetamisväärne arv passiivseid kaitseliitlasi. Uue hingamise on saanud laskevõistlus „Nõmme Snaiper“ ning patrullvõistlus „Välk“, Järjepidevalt viiakse läbi lasketreeninguid nii täis- kui väikekaliibrilistest relvadest, mille tulemuseks on rohkearvuline osavõtt ja medalikohtade saavutamine Kaitseliidu ja Kaitseväe karikavõistlustel ning rahvusvahelistel laskevõistlustel, Nõmme malevkonnal on Facebookis üle 600 jälgija ning kõiki malevkonna postitusi vaadatakse üle 1000 korra).

Tänutäheks pikaajalise teenistuse eest annetasid Nõmme malevkonna liikmed Aivar Pilvele Eesti Kaitseväe ohvitseri mõõga tänutahvliga “Nõmme malevkonnast on Sinu juhtimisel saanud malevkond, mille üle uhkust tunneme. Täname Sind!”

Malevlaste tänu aastatepikkuse pühendunud töö eest.

Nõmme malevkonna pealiku ülesannetesse astus kapten Rando Kruusmaa. Kpt Kruusmaa on lõpetanud Sisekaitseakadeemia ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, magistrigraadi omandas Tallinna Ülikoolis. Riiki on ta teeninud enamuse ajast piirivalves, alustades ajateenistuses Paldiski kordonis ning lõpetades Siseministeerimis piirivalve poliitika osakonna juhatajana. Täna teenib kpt Kruusmaa igapäevast leiba Kaitseministeeriumis.

Soovime uuele pealikule jaksu ja kindlat meelt ning indu kodumalevkonna lippu veelgi kõrgemal hoida.

Pealikuga saab edaspidi oma muret ning rõõmu jagada kontaktaadressil rkruusmaa[ät]malevkond.ee

Aivar Pilv

Rando Kruusmaa

 

Kovisiooniõhtu pettetegevusest

Nõmme malevkonna kovisiooniõhtu. Traditsioon aastast 2010. See tähendab loenguid, ülevaateid või muus vormis õppetegevust, toetamaks võimendajana Kaitseliidu ülesannete täitmist.  Need õhtud annavad huvitavaid tausta- ja ajalooteadmisi või vajalikku infot tänapäeva sõjatandritel hakkama saamiseks.
12. jaanuari õhtul Plangu õppeklassi kogunenud poolsada kaitseliitlast Nõmmelt ja teistest maleva allüksustest said ülevaate kaasaegsetest sensoritest, nende vastastest maskeerimis- ja varjamisvõttetest ning elektroonilisest võitlusest.
Loengut pidas seekord TTÜ doktorant Martin Jürise, kes selle valdkonnaga igapäevaselt tegeleb. Martin Jürise tegemistest saab lugeda ka viimasest Kaitse Kodu numbrist.
Kuna valdkond on lai, siis see kõik ühte õhtusse ära ei mahu, ning tekkinud küsimuste ning arutelude põhjal võib kindlasti nende teemade juurde mõnel järgneval korral uuesti tagasi tulla. Hea sissejuhatus sai tehtud ning esmased teadmised on olemas – nüüd tekkis kaitseliitlaslik huvi asju järgi proovida.

Käiseembleemide väljapanek “1. JvBr ükskord ammu ja täna”

Jätkates Nõmme malevkonna uusaja traditsiooni eksponeerida oma liikmete poolt kogutavate esemete kollektsioone vahetasime Plangu 4 õppehoone vitriinides Kaitseliidu vormidel kasutuses olnud käiseembleemid 1. Jalaväebrigaadi tänastes ja endistes allüksustes kasutusel olnud tunnusmärkide vastu. Uudistamist ootav väljapanek sisaldab teiste hulgas Viru Üksikjalaväepataljoni ja Kalevi pataljoni käiseembleemide muutumist. Väljapanek täieneb lähiajal ning ka Kuperjanovlaste embleemid saavad asenduse.

Kollektsiooni omanik on Rainer Sõsojev, kes on avatud tõsiseks suhtluseks nendega kelle valduses on näituselt puuduvaid eksemplare. Võib arutada omandisuhete üle kui ka nende eksemplaride ajutist eksponeerimist näituse täiuslikumaks ja terviklikumaks muutmise eesmärgil.

 

 

Staabikaitsjatega Põhjatähel 2016

3. detsembri hommik algas 7.30 kogunemisega Plangus. Minu jaoks oli see esimene õppus ja polnud õrna aimugi, mida oodata ja kuidas olla. 

Kõik saadeti oma rühmade juurde, jagati laiali toidupakid ja rühm tehti jagudeks ning seejärel lahingpaarideks. Näod olid võõrad ja eriti juttu tegema ka ei läinud. Peale mõningast ootamist algas sõit Männikule, kus tuli üles panna staap, maskeerida autod ning tagada perimeetri julgeolekut. Külma peletamiseks keetsid tublid kamraadid väliköögimeeskonnast sooja teed. Pidevalt anti käske panna midagi üles või hoopis maha võtta. Selline tegevus andis ikka korralikult sooja ja samal ajal sai suhelda oma jaoga.

 

Peaaegu pool päeva oldi ühes kohas, siis tehti hüpe ja pandi staap üles mujale. Jällegi sai kogu staap ilusti üles rajatud ja postil istuda. Ilm oli päris krõbe ja külm ronis kiiresti naha vahele. Vahepeal oli juba ka päevavalgus otsa saanud. Istusime lahingpaarilisega postil kuskil poolteist- või kaks tundi. Pimedas ümbrust jälgida oli päris keeruline, aga hakkama sain. Hämmastavalt kiiresti läks aeg postil olles. Varustuse saabudes rajasime veel julgestuseks teele miinivälja ning patrullisime sissesõidu teel ning selle ümbruses. Kaugelt tulesid nähes võttis ikka ärevaks küll, et kas on ikka meie oma või vastane. Peas hakkasid keerlema igasugu mõtteid. Kuid siis saabus vahetus ja õhtusöögi aeg – üllatavalt oli ööpimeduse varjus valminud mõnus kartulipuder ning mustikakissell.  Kui oli söödud, pandi öised patrullid paika ja telkidesse ära. Ka öösel ei andnud külm järgi. Sai harjutada miinuskraadidega kütmata telgis magamist – keegi ei olnud huvitatud väheseid unetunde ahjuvalve peale raiskama. Siinkohal on hea ära mainida, et termokile talvistes tingimustes on hädavajalik ese. Meist paarsada meetrit eemal ööbis SBK laager ja öösel pani ikka võpatama, kui mõni punane tuluke metsa all ringi liikus ning seejärel kadus.

 
4. detsembri varahommik. Õues oli pime ja uni veel poolik. Telk puhtaks ja kokku ning auto peale. Sõrmed olid jääkülmad ja valmis kohe purunema. Üritasin veel unest viimast võtta ja lasin kastis silma kinni. See omakorda aitas unustada külma, mis igast võimalikust kohast sisse tungis. Sõitsime lennujaama lähistele. Seal anti kogu ülesanne kätte ja selgitati olukorda. Hakkasime liikuma ja otsisime head positsiooni, kus vastast oodata. Hommikust saati oli uudishimu tappev. Koguaeg oli soov teada, mis nüüd saab ja millal kõik peale hakkab. Ei läinudki kaua, kui raadiosse tuli teade, et nähti soomukeid Keilast Tallinna poole liikumas. Paigutasime end veidi ümber ja ootasime vastast nüüd veidi eemal ja paremas kohas. Kuna meie jao seltskond oli super ja väga hea huumorisoonega, siis ootamine polnud mingi katsumus. Ootama ei pidanud kaua, kui kõlasid esimesed lasud ja oli näha omade liikumist vastuvõtupositsioonilt meie poole. Nemad rääkisid, kust vastane tuleb ja hakkasime liikuma. Üks hetk läks lahti tõeline lahing. Vastased olid päris lähedal, aga meie ei lasknud neil lähemale tulla. Adrenaliin oli sajaga laes, aga kõik toimis imeliselt. Lõpuks jõudsime lennujaama perimeetrile. Valli taga oli hea ennast varjata ja seal panime uue plaani kokku. Liikusime veidi edasi ja hakkas peale uus tulevahetus. Koostöö oli super. Raadiost oli kuulda, kuidas koguaeg olukorrast ülevaateid tehti ja uusi ideid, kuidas vastast rünnata, välja mõeldi. Kõik mehed tegid head tööd ja pidevalt suheldi ning vahetati infot omavahel. Hea vaatepilt oli.

 

Lõpuks kõlas „ENDEX“ ja kõik oli läbi. Tekkis tunne, et need päevad seal õppusel läksid nagu paar tundi. Korra rivistati meid üles ja seejärel hakkas iga rühm oma koosseisuga tagasi autode poole liikuma. Magamatus andis tunda ja silmad vajusid ka tagasiteel kinni. Planku jõudes võtsime kotid autodelt ja läksime relvaruumi relvi puhastama. Meeles on ikka need kõige paremad hetked ja külm ilm ning magamatus on nagu mälust kustutatud. Esimene õppus ja väga palju uusi kogemusi.

M.E.T

Vabatahtlikud pälvisid malevkonna aastapäeval tunnustusi

Nõmme malevkonna 98. aastapäeva puhul korraldatud pidulik vastuvõtt andis võimaluse tänada, premeerida ja tunnustada eeskujuliku teenistuse eest ja malevkonnale osutatud abi eest aasta jooksul kaasa aidanud malevkonna liikmeid ja Naiskodukaitse Nõmme jaoskonna inimesi.

Laupäeval, 12. novembril tähistasid Nõmme kaitseliitlased oma malevkonna 98. aastapäeva 001Nõmme südames Von Glehni teatris. See monumentaalne hoone valmis 1933. aastal ja on majutanud algul Victoria Palace’i nime kandnud kino.

Nõmme malevkonna pealik leitnant Aivar Pilv tervitas kogunenud kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid päev varem olnud Kaitseliidu aastapäeva ja samal päeval peetud Nõmme malevkonna aastapäeva puhul ja rääkis ajaloost.

„Täna aastal 1918 kästi Nõmme Kaitseliidul sündida,“ ütles leitnant Aivar Pilv ja meenutas, et Nõmme Kaitseliitu korraldama määrati lipnik Harry Visman. Tema juhtimisel võttis Eesti Vabariik Nõmmel võimu üle. Tolleaegsetest malevkonnapealikest oli Visman nende väheste hulgas, kes pääsesid repressioonidest eluga.

Kuigi malevkonna aastapäev langeb kokku Nõmmele linnaõiguste andmise kuupäevaga, pandi Kaitseliidule Nõmmel alus kaheksa aastat enne seda, kui Nõmme alevist 1926. aastal linn sai.

Kaitseliitu ja sealhulgas Nõmme malevkonda kuulumine oli Vabadussõja ajal kohustuslik. „Oleme malevkonna liikmete arvult vabatahtlikega praegu umbes samal maal kui toona kohustuslikus korras,“ märkis Pilv. „Tänapäeval liitutakse kohusetundest ja seda tuleb austada.“002

Vabatahtlike tunnustamise juhatas sisse Kaitseliidu Tallinna maleva pealik kolonelleitnant Toomas Väli. „Aasta on olnud tegus. Olen teist enamikku näinud kuskil metsa vahel jooksmas, kolm triipu näos,“ ütles malevapealik Väli. „Selline ongi kaitseliitlase elu.“

Malevapealik pani võitlejatele rinda Kaitseliidu keskjuhatuse antud teenetemedalid. Väljapaistva teenistuse eest pälvis hõbedase II klassi teenetemedali Aare Nõmm ja pronksist III klassi teenetemedali Juhan Zvorovski, Sven Ruukholm, Kalle Reili, Priit Paap ja Arpo Kullerkupp.


Samuti andis malevapealik tublimatele võitlejatele üle Kaitseliidu ülema hinnalised kingitused ja tänukirjad ning malevapealiku enda hinnalised kingitused ja tänukirjad.

Pealiku südamliku tunnustuse ja mitu medalit pälvisid Nõmme malevkonna laskesportlased, kes on aidanud Tallinna malevale laskevõistlustelt kõrgeid kohti tuua.

„Oluline pole vastuvõetud liikmete arv. Oluline on see, et vastuvõetud ka panustavad oma aega kogu Kaitseliidu ülesannete spektri ulatuses,“ märkis malevkonna juhatuse nimel tunnustusi jaganud malevkonnapealik Aivar Pilv.

Järjepidevust kannab malevkonnas erilise tänuga esile tõstetud seenioride rühm. Üheksast inimesest, kes 1990. aastal malevkonna taastajate hulgas olid, on praeguseni Nõmme kaitseliitlastena püsinud viis. Seenioride toetus on olnud hindamatu laskeväljaõppe juures ja mitmesuguste õppuste ja sündmuste läbiviimise toetamisel.

Malevkonna tänukirja said laskevõistluse Nõmme Snaiper ettevõtetest toetajad Reorg OÜ ja Nordic Armoury OÜ.

Õhtu ametlikuma osa lõpetas tervitus Naiskodukaitse Nõmme jaoskonna esinaiselt Jette Karminilt, kes andis malevkonnapealik Pilvele Tallinna kaardi aastast 1265.
010

Kõik kohale tulnud liikmed said väljaspool väljaõppeolukorda omavahel juttu puhuda ja nautida üheskoos malevkonna pakutud pidusööki. Meelelahutust pakkusid Eesti Improteatri kolm näitlejat, kes publiku hulgast korjatud repliikide ja juhtnööride põhjal panid joonelt kokku hulga teravmeelseid stseene ja laule.

011 012

Põlev maja ja suitsu täis laev – staabikaitsjate päästeõppus 2016

Kaitseliitlase ainus roll ei ole “püssiga põõsas” luuramine. Kaitseliitlane peab suutma olla arvestatavaks abijõuks ka sisejulgeolekuvaldkondades, on selleks siis pääste või politsei. Peale selle on igapäevaturvalisuse küsimus, kas kodanik suudab kustutada koduses majapidamises süttinud tulekahju või tuua suitsu täis majast välja minestanud sõbra, naabrimehe, elukaaslase.

Oma kompetentsipagasi laiendamiseks viis Staabikaitserühm koostöös Reval Merekooliga läbi tule- ja suitsusukeldumise koolituse, kus võitlejad said omal nahal testida mitmesaja kraadises kuumuses tegutsemist “põlevas majas” ning kannatanud otsimist ja otsingute juhendamist “suitsu täis” labürindist (suitsu nägemismeeli ellimineerivat funktsiooni täitis antud simulatsioonis kinni teibitud hingamismaski visiir).

Kui sinagi soovid saada kogemusi, mida igapäevaelu sulle ei paku, liitu meiega SIIN.

Suurimad tänud põneva ja kasuliku õppepäeva eest meie koosööpartnerile AS Reval Merekool

Tankipurustajad harjutasid RÕK-l “odaviset”

Peatselt hakkavad Põhja maakaitseringkonna lahingüksustele õppustel tuge pakkuma kaasaegsed odamehed: 17.-23.10. toimunud väga sisutiheda reservõppekogunemise veetsid Tankipurustajad teistest eraldi ning omandasid kogenud instuktorite juhendamisel Javelini kasutamise oskuse. Enamuse ajast harjutati relva käsitsemist vägagi realistlike relvasimulaatorite toel, mis on sihturi otsuste suhtes kapriissemad kui relv ise. Lisaks relva- ja laskeõppele viisid elukutselised tankitõrjujad Tankipurustajad kurssi ka Javeliniga varustatud üksuste taktika nüanssidega. Reedel liitus õppusel osalenud Tankipurustajate juhtkonnaga arvukalt reakoosseisu, kelle koolitamisega tegeles juba juhtkond ise.

RÕK 2016

Kustimehele tuttav asend

RÕK 2016

Kuivtreening

RÕK 2016

Simulaator on ehe, aga nõudlikum

RÕK 2016

Sihtmärgid on kõikjal

Tankipurustajate arsenali on seega nüüdseks lisandunud veel üks vägagi kardetav relv – Javelin ehk maakeeli Oda. Eesti riigi võimaliku vaenlase jaoks tähendab see ainult halbu uudiseid.

Kui Sa pole veel KL-s, vaata: http://malevkond.ee/liikmeks-astumine/ , kui soovid aga lausa Tankipurustajate hulka tulla, siis kirjuta raigo@adepte.ee.

Tankipurustajate ninamees

Nõmme Snaiperi võistlusel oli võidukas staabikaitserühm

Nõmme malevkonna võitlejad võtsid laupäeval peetud võistlusel Nõmme Snaiper omavahel mõõtu täpsuslaskmises oma põhilisest teenistusrelvast, automaadist AG3. Allüksuste lõikes saavutasid parima tulemuse Nõmme staabikaitserühma neli võitlejat, pälvides võistluse parima allüksuse karika.

00-dsc02711

Staabikaitsjate võidukas esindus Nõmme Snaiperil allüksuse karikaga.

 

Tänavuseks võistluseks valmis individuaalses arvestuses võitjale ka Nõmme Snaiperi rändkarikas, mis jääb aastaks parima tulemuse saavutajale ja millele graveeritakse ka kõigi varasemate Nõmme Snaipri võitjate nimed. Individuaalarvestuses kolme parimat autasustati medalitega, kuus parimat said meened.

Nõmme malevkonna laskevõistlus Nõmme Snaiper peeti seekord Männiku laskeväljal, mis võimaldas sihtmärki lasta erinevatelt distantsidelt. Ilm oli võistluse päeval pilvealune, nii et sihtimist ei seganud päike ega vihm. Kuigi vahepeal on Nõmme Snaiperit peetud Männiku siselasketiirus, sai võistlus alguse õigupoolest samal laskeväljal, kuhu tänavu tagasi pöörduti.  

Võistlusega oli malevlastel ühtlasi võimalus täita laskuri- ja kütiklasside norme. Võistlejate ees oli kolm laskeharjutust, milles iga seeria tarbeks oli ette nähtud kümme padrunit.

Esmalt tuli tabada märklehte lamades laskeasendis 100 meetri distantsilt. Teine harjutus hõlmas kolme seeriat, millega tuli tabada märklehte püsti laskeasendis 100 meetri distantsilt, põlvelt laskeasendis 150 meetri distantsilt ja lamades laskeasendis 200 meetri distantsilt.

Kolmas ja veidi tavatum ülesanne oli tulistada 300 meetri distantsilt vabalt valitud laskeasendist, sihtmärgi valge A4-formaadis paberilehe pihta. See oli ka võistluse kõige raskem ülesanne, kuna kümnest lasust rohkem kui pooli ei saanud paberilehele pihta ükski malevkondlane. Ent ebaõnnestumisi ei tasu karta, kuna need on meie kõige suuremad õpetajad, märkis selle peale üks võistleja.

Auhinnalise kuuenda koha väljaselgitamiseks tuli korraldada täiendav mõõduvõtmine kahe malevlase vahel, kelle võistlusel kogutud punktide arv oli võrdne. Selleks anti mõlemale võimalus püsti laskeasendist teha viie sekundi jooksul kaks lasku märklehe pihta, milles üks sai 15 ja teine ning edukam 16 punkti võimalikust 20 punktist.

Tänavune Nõmme Snaiper oli esimene, kui malevlased võistlesid võrdlemisi hiljuti teenistusse võetud relvaga, Norras toodetud automaadiga AG3.

Nii Eesti kaitsejõududes varemgi tarvitatud AK-4 kui ka AG3 põhinevad mõlemad Saksamaa relvatootja Heckler & Kochi automaadil G3, mida külma sõja ajal on kutsutud “vaba maailma paremaks käeks”, kuna see oli kasutuses paljudes Lääne ja liitlaste relvajõududes.

Kuigi AG3 on võrreldes varem Tallinna malevas kasutatud Galili automaadiga keerulisem puhastada ja lahti võtta ning kokku panna, ei anna kinnisema konstruktsiooniga AG3 nii tihti tõrkeid ja võimaldab laskmisel paremat täpsust.

Korraldajate suur tänu kuulub seenioridele, kes mehitasid valveposte, et hoida kõrvalisi inimesi laskesektorisse tulemast. Samuti täname sponsoreid, kes toetasid võistlust auhindadega: Tactical Solution OÜ, Nordic Armoury OÜ, Reorg OÜ ja Gladius Baltic OÜ

Ott Heinapuu,
Nõmme malevkonna teavitusjao pealik

Abivajajate abistamise treening

topsidKaitseliidu üks ülesanne on abistada abivajajaid, samalajal teiste tegevuste kaudu arendades abivajajaid hakkamasaajateks ja sealt edasi abiandjateks.

Abiandjad vajavad treeninguteks situatsioone, kus oleks abivajajaid. Rabajooks on olnud läbi aegade korralik inkubaator “abivajajate” tekitamiseks.  Registreeritud osavõtjaid oli seekord 1750. Abistav teetops ootas raja läbinuid pärast finišijoont. Kuna välja jagati siiski 2150 topsi, siis võib siit järeldada kõrget hinnangut abistamise kvaliteedile, mistõttu nii mõnigi (ca 400) inimest jooksis veel ühe korra raja läbi.

Suur tänu Naiskodukaitse Nõmme jaoskonnale ja Nõmme malevkonna seenioritele. Koostöö, see on jõud!

pilte leiab siit

Tulemused siit

pannu