Nõmme malevkond hakkab korraldama regulaarselt SERE koolitusi.

Nõmme malevkond hakkab järgmisest aastast korraldama regulaarselt SERE A taseme ellujäämiskursusi. Ellujäämiskoolitused on malevkonnas toimunud juba 2016. aastast, kuid siiamaani erinevate allüksuste tellimusel ja korraldamisel. Aastast 2022 lähevad koolitused vahetult malevkonna egiidi alla, läbiviijateks samad instruktorid.

Väljaõpe toimub vastavalt SERE A ainekavale. Kursuse täies mahus läbimiseks tuleb osaleda teoreetilises õppes (klassitunnid ja kodused ülesanded) ning kahes välilaagris, millest üks toimub suvel ja teine talvel. Suvelaager toimub tavaliselt septembris-oktoobris, talvelaager lumisel aastaajal, st perioodil jaanuarist märtsi alguseni.

Kursused on avatud kõigile Tallinna maleva ja teiste PõMKR malevate liikmetele. 

SERE A-taseme väljaõpe toetab hajutatud lahingutegevuse (HLT) väljaõppe eesmärkide saavutamist.

SERE A taseme õppe lõpetanul on teadmised ja oskused tegutsemaks madala riskiga piirkonnas, valdamaks Eestile sarnases keskkonnas vähemalt teadmiste tasemel ellujäämise, vältimise, vastupanu, vaenulikust keskkonnast väljatõmbamise tehnikaid ja taktikaid.

Tänu televisiooni tõsielusarjadele on võib-olla jäänud mulje, et üleelamiselaagrid on tõukude söömine ja rohusööjate loomade väljaheidetest vee välja pigistamine või siis nädal metsas, lahingupaariliseks elus kana ja ainult üks neist võib elusalt välja tulla… SERE kursus seda kindlasti ei ole! SERE käigus antakse ülelamise teadmisi ja vajalike oskusi, mida võiks teada iga kodanik, kes kunagi võiks loodusesse sattuda, rääkimata siis kaitseliitlastest, kellele peaks see olema elementaarselt vajalik. 


Rohkem infot SERE kohta järgnevatel linkidelt:

https://kool.kaitseliit.ee/et/uleelemisoppe-sere-kontseptsioon-kaitseliidus

Kaitse Kodu! nr 8 2019. a “Ellu jääma peavad kõik”


Ja muljeid varem toimunud kursustelt:

Paul Ney