Staap ja tagala linnaruumis

2019 kevadel toimus Soodla harjutusväljal Tallinna maleva staabi- ja tagalakompanii väliharjutus esimest korda nime all „Furious Badger“. Õppuse põhieesmärgiks oli harjutada pataljoni juhtimispunkti ning tagala-ala rajamist, haldamist, julgestamist ja ümberpaiknemist. 2020 kevadel jäi üritus esimese COVID-laine tõttu vahele, kuid tänavu oli Raevukas Mäger tagasi. Sedapuhku Tallinna külje all – Männikul ja Tänassilmas. Harjutuse täpsemaks sihtgrupiks olid staabikompanii staabikaitserühm ja siderühm ning tagalakompanii. Lisaks osales harjutusel vastutegevuse/õpiolukordade tekitajatena luurerühm.

Laupäeval Plangu linnakust väljumine ja rännak alasse läks hästi. Ettevalmistusgrupp tegi oma töö kenasti ja alasse saabunud põhikolonn sai viivitusteta paikneda, ala julgestada ning vajalikke rajatisi looma ja vahendeid maskeerima asuda. Kaua ei lastud üksusel aga häireteta rutiini nautida: vähem kui tund peale tegevuse algust kõlasid metsa all valangud, mis tähendasid, et harjutusel luurerühma poolt mängitav vastane on meie positsioonid avastanud. Käes oli aeg tõrjuda vastase esmane agressioon ning uuesti kodinad kokku panna ja ümber paikneda. Tegevus ei kulgenud täiesti tõrgeteta ning olukord pakkus ka õppemomente tulevikuks, aga mõne aja möödudes me siiski alalt kadunud olime.

Tallinna malevasse kuuluvate allüksustena peame arvestama, et meie tegevusalad ei piirdu vaid metsamaastikuga. Seetõttu oli järgmiseks paiknemiskohaks hoonestatud ala. Täname omalt poolt meile harjutuse tarbeks oma tehnopargi ala võimaldanud OÜ-d RIAB TRANSPORT nende suure usalduse ja vastutulelikkuse eest. Tundsime end alal teretulnuna ja see on suur väärtus. Nii sõdurkoosseis, rühmaülemad kui ka kompaniiülem said väärt kogemuse metsaruumist oluliselt erineva tööstusruumi kasutamise osas, mis seab tegevustele ja rajatistele sootuks erinevaid nõudmisi, ent pakub ka uusi võimalusi. Erinevate varjumismeetodite toimivust võrdlesime ka termovaatlusvõimekusega drooni kasutades ning saime nii mõnegi olulise tarkuse kõrva taha panna. Ülejäänud laupäev sai sisustatud koolitustega: sideprotseduurid sideväelastele, pipragaasi kasutamise õpe kõigile ning tõkestamistegevuse ja proportsionaalse jõukasutuse põhimõtete rakendamise õpe pääslas tagalakompanii ja staabikaitserühma koosseisule. Selle raames tekitasid luurerühma võitlejad õppivale koosseisule erinevaid lahendamist nõudvaid julgeolekusituatsioone. Koolituste lõpuks näitas kell juba kesköötundi ning oli aeg anda sõduritele väärikalt välja teenitud puhkust.

Pühapäevane aeg hommikusöögist kuni pärastlõunani möödus samuti rühmade väljaõppe tähe all. Siderühma võitlejad harjutasid sideantenni püstitamist, tagalakompanii linnalahingu baastaktikat ning staabikatserühm tegevust aktiivse lahingutegevuse ajal pataljoniülemat transportiva liikuva juhtimispunkti meeskonnana. Õppele järgnes lõunasöök, sellele omakorda rajatiste kokkupanek ja siis oli aeg küps rivistuseks, kompaniiülema tänusõnadeks üksusele ja rännakuks tagasi Plangu linnakusse, kus toimus kiire varustuse ja relvastuse hooldus ning oligi harjutus läbi.

Leian, et üritus läks korda. Saime korrata-harjutada juba tuttavaid tegevusi, omandada kogemusi uutest toimingutest ja keskkonnast, tuvastada ka üht-teist parandamist vajavat ning leida ainest edasiste tegevuste kujundamiseks. Samuti oli see minu jaoks järjekordne võimalus veenduda meie võitlejate tubliduses.

Herman Kilk
Kapten
TLM StKo ülem/„FURIOUS BADGER 21“ läbiviija