Vabadussõja kangelaste kalmude korrastamise talgud

Kui mina kell 17.30 Rahumäe kalmistu kontori juurde jõudsin, jalutas Leho Lõhmus nurga tagant mulle vastu ja teatas, et temal on kaks hauda juba korda tehtud. Koos läksime tegime kolmanda, enne kui meiega liitus 14 ülejäänud talgulist. Koos moodustasime grupi, mis koosnes nii naiskodukaitsjatest, kaitseliitlastest kui kohalikest elanikest.

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas 10.mai 2024, 12:07

https://mil.ee/uudised/kaitsevae-luurekeskuse-ulevaade-olukorrast-ukrainas-170

Lahingutegevus kogu rinde ulatuses jätkub, põhitegevus on rinde põhja- ja idaosas, Luhanski ja Donetski oblastis.

Venemaa Föderatsiooni relvajõudud (VF RJ) on keskendunud endiselt Avdijivka-Bahmuti piirkonnale, Tšassiv Jari asula lähistele, kus on ka edu saavutatud. Sinna on koondatud ligi 20 000 isikut, mis rindevõitlejate puhul võrdub viie motolaskurbrigaadiga.