HUNT 2022

29.septembrist 2.oktoobrini toimunud Põhja maakaitseringkonna suurõppus HUNT oli kõrgel tasemel ehk nii nagu alati. Loomulikult võtsid sellest osa ka Nõmme malevkonna maakaitsepataljoni koosseisu kuuluvad allüksused.

Laupäeval 1.oktoobril külastas õppust Kaitseliidu ülem kindral Riho Ühtegi. Ringkäigule olid kaasatud ka Tallinna maleva vabatahtlikud malevkonnapealikud. PõMKR ülem kolonel Koidumäe tutvustas õppuse plaane ja käiku, ning osavõtvaid oma ja liitlaste üksusi. Külastati positsioone, tutvuti üksuste ettevalmistustega ja plaanidega järgnevateks “lahinguteks”, ning ka kasutuses olnud droonidega.

Vaaata ka https://tallinn.kaitseliit.ee/et/neljapaeval-algab-pohja-maakaitseringkonna-oppus-hunt-2022 ja https://www.facebook.com/TallinnaMalev/

Paul Ney