Kes võitis Nõmme Välk 2016 tiitli?

kaartKivimäe, Harku, Pääsküla, Laagri, Tänassilma, Männiku, Hiiu, Kivimäe. Esmapilgul tundub nagu buss nr 316 marsruut, kuid siiski on tegemist Nõmme Välk 2016 asumipõhise trassi määratlusega.

17. septembri hommikul kogunesid Kivimäele, ühte kohta, kaheksateist-kümnest registreerunud võistkonnast neliteist, startima pea viieteistkümneaastasel kuid viiendat korda toimuval patrullvõistlusel Nõmme Välk 2016.

Saanud teada, et Tallinna võimuorganitele ja riiklikult olulistele asutustele on läinud ööl sooritatud hulgaliselt küberrünnakuid, mille käigus on maas riiklikud serverid, on häiritud kaitseasutuste töö ning sõjaväeluure on tuvastanud käesolevas infovaakumis reaalse sõjalise rünnaku ohu, asuti ülesande täitmisele.

Kui kõrgem ülesanne oli hävitada kõik vastase üksused, tugipunktid ja tehnika ning taastada üldine infovõimekus Tallinnas, siis sihtstruktuuriüksus Nõmme Välk 2016 jaotas üksuse lahingupaarideks, kes said ülesandeks patrullida Kivimäe, Harku, Pääsküla, Laagri, Tänassilma, Männiku, Hiiu, Kivimäe alal vastavalt olemasolevale ja pidevalt täienevale luureinfole ja -ülesannetele. Välja oli vaja selgitada vastase peamine laagriala ning edastada see info staapi. Kahtlustati ka, et vastase kätte on langenud meie oma küberkaitse ekspert, kes tuleb üles leida ning päästa.

Kuna vastase jõud olid hõivanud erinevad kõrgemaid ehitisi Nõmme ja Männiku aladel, mida nad oma tagalaga side pidamiseks ning signaalide edastamiseks kasutasid, oli oluline see võimekus kiiresti hävitada. Nii saidki lahingupaarid ülesande hõivata Nõmme linnaosa kõrgeim koht, mis asub Pääskülas, ja  kaardistada määratud ehitiste asukohad ning edastada see info oma jõududele.

 

Info edastatud, jätkasid patrullid oma marsruuti suunal Laagri-Tänassilma, mille käigus avastati “juhuslikult” vastase sidepunker, kust juhiti olulisemaid küberrünnakuid ning kus töötasid teravaimad „häkkerid“. Oli Ilmselge vajadus see kõik kiiremas korras hävitada. Kuna punker oli pommivarjend, siis ainuvõimalik oli selle sisemuse hävitamine granaatidega, heites neid sisse suurte arvutite jahutamiseks aeg-ajalt avatavatest avaustest.

Patrulli jätkates kohtuti grupi vabatahtlikega, kellel puudusid sidepidamis- ja küberkaitsealased teadmised. Teadmiste hankimiseks viidi läbi kiireloomuline google-reid, mis aitas vabatahtlikel teadmisi hankida ja neid omade üksustega integreerida.

maria-fb-kauduKui vabatahtlikud olid jäetud oma uusi teadmis praktiseerima võeti suund Männikule ning ootamatult ilmnes vajadus viia läbi metsaala läbiotsimise operatsioon, selgitamaks välja, kes on need n-ö reeturid, kes kirjutavad jutte Kaitse Kodus! kuid tegelikult töötavad vastaspoole heaks. Saime teada, et need on Kert, Sander jt….

Edu nautides ja patrullimarsruuti jätkates saadi luureinfo, et vastane on uputanud ühe teatud järve põhja umbes 25 ülivõimast arvutit, vältimaks nende ülekuumenemist. Nimetatud arvutid olevat võtmetähtsusega pidevate suuremastaabiliste küberrünnakute sooritamisel kogu regioonis. Saadud info kohaselt olid raalid tähistatud erinevate värvikoodidega vastavalt tüübile ja otstarbele. Patrull sai kummipaadi ja lahinguülesande välja selgitada arvutite hulk ning tüüp, et võimaldada meie küberkaitsjatel vastase pidevaid rünnakuid lihtsamini blokeerida.

pantvangVeel ei olnud varrukad täiesti kuivanud kui saadi ärev teade, et omade jõudude küberkaitsespetsialist ongi võetud pantvangi. Saadi kiireloomuline ülesanne viia läbi vabastamisoperatsioon ning toimetada pantvangi võetu turvatsooni, kus ootab juba evakuatsioonigrupp. Pantvangi vabastamine õnnestus, kuid vahetult enne turvatsooni jõudmist avati patrulli ja pantvangi pihta automaadituli ning pantvang sai jälle täiesti juhuslikult haavata. Ei jäänud midagi muud üle kui evakueerida haavatu ja anda talle esmaabi. Nagu ikka, oli seegi kord nii, et seal kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Turvaalal oli olemas sidevahend, millega kutsuti kohale vajalik abi ja patrulli hoole alla usaldatud elu sai päästetud.

Õnneks sattus pantvangi vabastamise koht vastase põhilaagrikoha lähedusse, mille võimekuse ja kooseisu väljaselgitamise ülesanne oli antud juba päeva alguses. Nii hea oli mõelda, et ei oldud astutud mitte ühtegi ülearust sammu. Pimeduse varjus oli võimalus läbi kammida pea kahe ruutkilomeetrine maa-ala, kus varjus kaks laagriala. Paraku juhtus nii, et suurem osa luureüksusi langes vastase salakavala sepitsuse ohvriks, ning kulutas kogu ajaressursi petteks ülesseatud laagritegevuste fikseerimiseks. Peamine laager, kust segadusttekitavaid küberoperatsioone juhiti, jäi enamuse patrullide poolt  jälgimata.

Peastaabi virgatsilt, kes kogus kokku luureraportid, saadi kõrgemalt antud ülesanne leida üles ja hävitada  teadaolevalt kõige olulisem sidesaatja, mida juhitakse kaugjuhtimise teel riigipiiri tagant. Pääsu etteantud alale takistas vastase jalaväe lahingmasin, mille hävitamiseks kasutas patrull kaudtule üksuse toetust. Selleks määrati nähtud tehnika asukoht, koostati tuletellimus, kus kirjeldati sihtmärk ning võeti sideühendus tuleüksusega, kes lahkesti oma abi osutas ja takistuse teelt puruks lasi. Nüüd oli tee otsitud sidesaatja võimalikku asukohta, mis paiknes Hiiu kandis, vaba. Leitud saatjale ei pääsenud aga väga lähedale, kuna selle lähiümbrusest avastati valvekaamerad ning enesehävitamise mehhanism, mis ohustaks ka patrulliliikmete elusid. Nii tuligi esmalt täpsuspüssiga olulised sideliinid purustada, võimaldamaks meeskonnale, kes aparaadi lõplikult kahjutuks teeb, ohutu ligipääs.

voitjadKui see kõik oli ära juhtunud, saadi võimalus liikuda taas ühte kohta, kus sai sooja ja suppi ning öeldi ausalt välja kes võitis.

protokoll

 

Toimetaja