KL Nõmme malevkonna taasasutamise pöördumine

Täna 29 aastat tagasi 29. märtsil 1990 taastati Kaitseliidu Nõmme malevkond 28 vapra eesti mehe ja naise poolt ajal, mil meie riigi taasiseseisvumiseni jäi veel rohkem kui aasta. Ärgem unustagem, et sellest sündmusest 3 aastat varem toimus Hirvepargi miiting ja kõigest 2 aastat varem toodi esimest korda avalikult välja meie rahvusvärvid. Eesti oli veel okupeeritud ja tegevus iseseisvuse taastamise nimel nõudis kõigilt osalistelt julgust ja tahet. 

Õnnitlen Nõmme Malevkonna liikmeid meie 29.ndal taastegutsemise aastapäeval, ning soovin kõigile jõudu olemaks sama vaprad meie isamaa kaitsmisel.

Tervitades,
Paul Ney


Nõmme