Kovisiooniõhtu pettetegevusest

Nõmme malevkonna kovisiooniõhtu. Traditsioon aastast 2010. See tähendab loenguid, ülevaateid või muus vormis õppetegevust, toetamaks võimendajana Kaitseliidu ülesannete täitmist.  Need õhtud annavad huvitavaid tausta- ja ajalooteadmisi või vajalikku infot tänapäeva sõjatandritel hakkama saamiseks.
12. jaanuari õhtul Plangu õppeklassi kogunenud poolsada kaitseliitlast Nõmmelt ja teistest maleva allüksustest said ülevaate kaasaegsetest sensoritest, nende vastastest maskeerimis- ja varjamisvõttetest ning elektroonilisest võitlusest.
Loengut pidas seekord TTÜ doktorant Martin Jürise, kes selle valdkonnaga igapäevaselt tegeleb. Martin Jürise tegemistest saab lugeda ka viimasest Kaitse Kodu numbrist.
Kuna valdkond on lai, siis see kõik ühte õhtusse ära ei mahu, ning tekkinud küsimuste ning arutelude põhjal võib kindlasti nende teemade juurde mõnel järgneval korral uuesti tagasi tulla. Hea sissejuhatus sai tehtud ning esmased teadmised on olemas – nüüd tekkis kaitseliitlaslik huvi asju järgi proovida.

Toimetaja