Nõmme malevkonna laiendatud juhatus kohtus liikmekandidaatidega

OLYMPUS DIGITAL CAMERANeljapäevaõhtu hakul kogunes Plangu õppehoonesse malevkonna juhatus, rühmaülemad ning paarkümmend malevkonnaga liituda soovijat. Vabas ja vahetus õhkkonnast vesteldi Kaitseliitu astumise ajenditest ja Kaitseliidust ning tervikuna malevkonna ja eraldi rühmade tegevustest. Suureringi vestluse lõppedes oli kõikidel selge otsus millise rühma juures ta sooviks oma kaitseliitlaseks olemist alustada. Järgnes vestlus väikeses ringis rühmade ülematega ning õhtu lõpuks otsustas Nõmme malevkonna juhatus teha malevapealikule ettepaneku võtta KL Tallinna maleva Nõmme malevkonna  liikmeks vastu kokku 20 uut aatelist, usaldusväärset ja teotahtelist liiget.

 

Toimetaja