Nõmme malevkonna pealiku vahetus

Pühapäeval, 15.01.2017 toimus iga-aastane Nõmme malevkonna üldkoosolek, mis sel aastal tähistas ka ühe ajajärgu ümber saamist ning uue algust – oma ametikohustused andis üle teenekas malevkonnapealik leitnant Aivar Pilv ning need võttis vastu kapten Rando Kruusmaa.

Nõmme malevkonna juhtiv ja toetav koosseis 15.01.2017.

Leitnant Aivar Pilv on olnud Kaitseliidu Nõmme malevkonna liige alates 2000. aasta augustist. Pealikuna on ta kindlakäeliselt juhtinud Nõmme malevkonda alates 2010 aasta aprillikuust. Tegelikkuses on ta kodumalevkonna arengusse oluliselt panustanud aga juba aastast 2004, mil sai malevkonnapealiku abiks. Oma ametiaja jooksul on Aivar Pilv omanud väga selget visiooni sellest, kuhu ja kuidas malevkond peab arenema ning ta on hoidnud väga tugevat fookust malevkonna erinevate arengusuundade balansseeritud edendamisel ning Kaitseliidu põhiväärtuste hoidmisel. Tänaseks on Nõmme malevkond oma parima tervise juures olles ning vastavalt ltn Pilve 2008 aastal paika pandud visioonile “traditsioone järgiv, koolitatud juhtide ja komplekteeritud allüksustega meeskond, mille liikmed on motiveeritud ning riigitruud. Malevkond on usaldusväärne ja tunnustatud koostööpartner organisatsiooni siseselt ja väliselt.“

Ltn Pilv on sõjaline juht, kes saab aru „pehmete väärtuste“ olulisusest ning inimesekeskse juhtimise põhimõtetest. Ltn Pilve eestvedamisel on Nõmme malevkonnale kujunenud traditsiooniks koostööüritused kohalike lasteaedadega, Nõmme rabajooksu toetamine, avatud suhtlemine ja oma tegevuste tutvustamine kodulehe kaudu ning Nõmme mlvk patrullvõistlus „Välk“ on toodud kodulinnaosa linnakeskkonda, mis kõik kokkuvõttes toob Kaitseliitu kohalikele elanikele lähemale ning tekitab „MEIE“ tunnet. Läbi mittemilitaarsete koostööürituste edendab Aivar Pilv Kaitseliidu kui abiandja kuvandit laiemalt kui ainult sõjalisel tasandil. Nõmme malevkonnal on ette näidata ka tõhus koostöö Nõmme linnaosa valitsusega, Noorte kotkaste ja kodutütarde Nõmme rühmadega ning Naiskodukaitse Nõmme jaoskonnaga.

Mõõdetavaid tulemusi on ltn Pilve juhtimise all näha olnud Nõmme malevkonna personali-, spordi, laskeasjanduse ja propaganda valdkondades (Nõmme malevkonnaga on liitunud hulgaliselt uusi tegevliikmeid ning viimasel aastal on n-ö taaselustatud nimetamisväärne arv passiivseid kaitseliitlasi. Uue hingamise on saanud laskevõistlus „Nõmme Snaiper“ ning patrullvõistlus „Välk“, Järjepidevalt viiakse läbi lasketreeninguid nii täis- kui väikekaliibrilistest relvadest, mille tulemuseks on rohkearvuline osavõtt ja medalikohtade saavutamine Kaitseliidu ja Kaitseväe karikavõistlustel ning rahvusvahelistel laskevõistlustel, Nõmme malevkonnal on Facebookis üle 600 jälgija ning kõiki malevkonna postitusi vaadatakse üle 1000 korra).

Tänutäheks pikaajalise teenistuse eest annetasid Nõmme malevkonna liikmed Aivar Pilvele Eesti Kaitseväe ohvitseri mõõga tänutahvliga “Nõmme malevkonnast on Sinu juhtimisel saanud malevkond, mille üle uhkust tunneme. Täname Sind!”

Malevlaste tänu aastatepikkuse pühendunud töö eest.

Nõmme malevkonna pealiku ülesannetesse astus kapten Rando Kruusmaa. Kpt Kruusmaa on lõpetanud Sisekaitseakadeemia ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, magistrigraadi omandas Tallinna Ülikoolis. Riiki on ta teeninud enamuse ajast piirivalves, alustades ajateenistuses Paldiski kordonis ning lõpetades Siseministeerimis piirivalve poliitika osakonna juhatajana. Täna teenib kpt Kruusmaa igapäevast leiba Kaitseministeeriumis.

Soovime uuele pealikule jaksu ja kindlat meelt ning indu kodumalevkonna lippu veelgi kõrgemal hoida.

Pealikuga saab edaspidi oma muret ning rõõmu jagada kontaktaadressil rkruusmaa[ät]malevkond.ee

Aivar Pilv
Rando Kruusmaa

 

Nõmme