Nõmme malevkonna taasasutamise 30. aastapäev

30 aastat tagasi taasasutati Kaitseliidu Nõmme malevkond. 29. märtsil 1990 aastal toimus 28 osavõtjaga koosolek, kus viibis ka Kaitseliidu tollaaegne ülem Kalle Eller. Ühehäälselt võeti juba aasta enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist vastu otsus: taastada Kaitseliidu Nõmme malevkond.

Alguses oli Nõmme malevkond iseseisev malev, siis läks Harju maleva alluvusse ning sealt liikus peale Tallinna maleva taastamist Tallinna Maleva koosseisu. Nõmme malevkond on alati lisaks riigikaitsele ka üldise kaitsetahte tugevdamises kaasa löönud ning vajadusel toetava õla alla pannud Nõmme kogukondlikes tegemistes ja otse loomulikult teeme seda ka tulevikus.

Toimetaja