Nõmme malevkonna väikesed sõbrad: Rahva lemmik ja Õnnelik õpe

keskkonnakäppKolmapäeval, 3. juunil kell 14.00 toimus Tallinna Reaalkoolis keskkonnasõbraliku haridustegevuse konkursi Keskkonnakäpp pidulik auhinnagala. Keskkonnaameti korraldatava konkursi eesmärgiks on tunnustada kõiki neid, kes on panustanud mõne keskkonnateadliku tegevusega keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse.

Konkursil hinnati töid viies sihtrühmas: kool, lasteaed, õpilasrühm/klass, õpetaja ja keskkonnaharidust pakkuv organisatsioon. Kandideerida sai samuti viies kategoorias: tubli tegutseja, tark tarbija, õnnelik õpe, kogukonna kaasaja ning innukas innovaator. Käesoleval aastal esitati konkursile kokku 83 kandidaati.  Tallinna Kadaka lasteaed osales Õnneliku Õppe kategoorias algatusega „Õpime talvel sõduritelkides“. Koostöös Kaitseliidu Tallinna maleva Nõmme malevkonnaga püstitati lasteaia õuele kuus ajaks kaks välitelki, kus toimus praktiliselt kogu antud perioodi õppetöö. Õppetegevustes said kokku erinevad aktiivõppe meetodid, mille puhul olid olulised probleemipüstitusoskuste areng, laste endi arutluskäigud, algatusvõime, uurimine, meeskonnatöö ja ühiste lahenduste leidmine. Tavapärasest erinev temaatiline keskkond andis mõistagi alust riigikaitseliste teemadega tutvumiseks.

Laureaadid valis välja žürii, kuhu kuulusid Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja vabaühenduste esindaja ning üks eelmise aasta konkursi võitjatest. Lisaks toimus rahvahääletus, mille abil selgitati välja rahva lemmik igas sihtrühmas.

Keskkonnakäpa  auhinnagalal Reaalkoolis tervitasid laureaate Andres Onemar (Keskkonnaameti peadirektor), Marko Pomerants (keskkonnaminister), Kersti Luzkov (Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2014) ja Sven Aaluste (MTÜ Equilibre, Keskkonnakäpp 2014 võitja tubli tegutseja kategoorias).

Kadaka lasteaed tänab südamest Kaitseliidu Tallinna maleva  Nõmme malevkonda. Saadud auhinnad ei ole tunnustus üksi lasteaiale, vaid Kaitseliidu Nõmme malevkonnale ja meie viljakale ühisele toimetamisele. Loodame hea koostöö jätkumisele edaspidigi. Kaitseliidu mehised mehed on meie lastele suureks eeskujuks.

 

Maili Vaarpu

Tallinna Kadaka lasteaed

õppealajuhataja

Toimetaja