Tagalarühm ja hoonestatud ala

Kaitseliidu Tallinna maleva üksuste jaoks on tegevus hoonestatud alal üks väljaõppe osasid. Nii ka tagalarühma jaoks. Üllatuslikult talvine nädalavahetus seda harjutades mööduski.

Laupäeva veetsid rühma võitlejad vanal Tallinna Vangla territooriumil, kus airsoft relvadega harjutati erinevaid linnalahingu elemente – alustades hoonestatud alal liikumisest ja lõpetades hoonete puhastamisega. Pühapäeval toimus laskepäev, kus seekord samuti keskenduti hoonestatud alaga seonduvale.

Laupäeva hommik vanal Tallinna Vangla territooriumil, kuhu tavainimestel üldiselt asja pole, algas “hommikuvõimlemisega” relvadega. Pärast seda, kui oli läbi harjutatud üksikvõitleja tegevuse variandid linnaruumis, jätkati tegevusega meeskondades. Tänavate ületamine, ohtlikest avadest möödumine, koostöö – need teemad täitsid järgnevad tunnid.

Kui osalejatel need tegevused juba sujuma hakkasid, liiguti edasi suurema üksuse tegevuse juurde ning peagi hakkas harjutamist “segama” ka vastutegevus. Airsoft relvad on tänuväärne vahend linnalahingu harjutamiseks, kuna – erinevalt paukpadrunitest – annavad tabamused selgelt märku, kui mõni suund jääb julgestamata või keegi ilma kaasvõitlejate toeta nurga tagant välja tormab. Päeva lõpetuseks käidi instruktorite juhendamisel läbi ning seejärel prooviti ka vastutegevusega harjutuses hoone puhastamist vastasest.

Pühapäeva hommikul uuesti Nõmmel kogunedes võeti erinevalt eelmisest päevast kaasa oma pärisrelvad ning suunduti Kloogale. Seal toimus rühma laskepäev, mis suuresti oli jätk laupäevale. Linnaruumis tekkida võivad lahingolukorrad erinevad keskkonna mõttes paljuski maastikul tekkivatest. See omakorda tingib vajaduse hoopis erinevate laskeasendite järgi kui tavapärane püsti-põlvelt-lamades. Ebastandardseid laskeasendeid seekord harjutatigi – kuidas lasta madala varje alt või tagant, kuidas kasutada erinevatel kõrgustel tugesid. Lisaks sellele proovisid osalejad läbi ka selle, kuidas osasid hoonestatud ala drille, mida laupäeval “mängurelvadega” harjutati, on teha pärisrelvadest lastes ja näiteks koostöös lahingpaarilisega.

Õpetlik ja põnev laskepäev ei jää viimaseks taoliseks tagalarühma väljaõppes – erinevate keerukamate teemadega on plaanis tegelda ka edaspidi. Samuti ei olnud see rühmal ei esimene ega viimane kord harjutada tegevust hoonestatud alal.