Tankipurustajad Rummu vanglas linnalahingut harjutamas – Põhjatäht 2014.

TT kahur
Kahur positsioonil (Foto:Jaanus Lensment)

Põhja kompanii õppusel Põhjatäht 2014 oli kohal ligi 250 võitlejat. Oli ka Kalevi malevkonna BTR kes mängis vastase soomustehnikat.

Tankipurustajad said harjutatud kuidas kahuritega linnalahingus vastase elu kibedaks teha. Seekord sai rühma juhtimist harjutada Juhan ja välja mindi kahe kahuri ja CG (Carl Gustav) paariga. Külalistena olid tankitõrje tarkus omandama tulnud kamraadid Põhja kompaniist ja Akadeemilisest malevkonnast.

Õppusega võib rahule jääda. Kokku hävitati üheksa vastase soomukit seejuures tankipurustajate ja külaliste hulgas haavatuid/langenuid ei olnud.

Esimesel päeval kui kahurid olid positsioonidel üritas vastase jalavägi tiivalt rünnata. Kamraad Andrius oli omal initsiatiivil läinud külgjulgestust tehes vastase jaoks ebamugavalt kaugele ja avastades vastase üllatas neid automaadi tulega. Peale esimest tulekontakti kahuri meeskonnad eemaldusid ning tulega toetati ka Andrius-e eemaldumist. Vastase tuld mahasurudes ja samal ajal liikudes jõudsid kõik võitlejad terve nahaga varju.

Teisel päeval oli hoonete vahel lõik millest edasi liikumist takistas hoones asuvad vastase tulepositsioonid. Kohe kui keegi lõiku ületada üritas anti tuld. Rünnak jäi toppama kuni Juhan leidis lahenduse. Ohtliku lõigu varjamiseks vastase eest visati ette suits, enne kui suits jõudis ala täielikult varjama hakata tulistas CG hoonesse kildgranaadi ning seejärel sai kahurimeeskond ala ületada ja jätkata vastase soomustehnika hävitamist.

Kahurit paika sättimas (Foto:Jaanus Lensment)
Kahurit paika sättimas (Foto:Jaanus Lensment)

Ka olmeküsimused pakkusid tegevust. Et käsitööoskused ei ununeks ja ootamatud olukorrad ei üllataks, tegime seekord telkidele pikad vaiad käsitsi, ümbruskonnast leitud materjalidest.

Kuigi pisut üle kümne külmakraadi ei ole midagi erilist siis tuletas külmunud maapinnal 8mm matiga magamine meelde kuidas iga 15-20 minuti tagant tuleb külge keerata, et end mitte ära külmetada. Hommikuks moodustusid maapinnale ahju ja võitlejate kehasoojusega sulatatud aladest ilusad “lillekesed”.

Autojuhid said harjutada suvise diislikütuse kasutamist talvistes tingimustes.

Kõik said jälle kogemuse võrra rikkamaks ning Eestimaa on taas paremini kaitstud.

Margus Laar