Tankipurustajate erialaväljaõpe brittidega vol 3

Sellal, kui ülejäänud lahingugrupp möllas õppusel HUNT, olime meie Tapal tankitõrjeõppusel, kus meid võõrustas nüüdseks juba tuttav briti kompanii tankitõrjerühm. Planeerimise käigus olime esitanud oma soovid, mida tahtsime harjutada, ning britid olid kõik selle meile ka ette valmistanud.

Alustuseks jagasime end gruppidesse, mis roteerudes harjutasid nii simulaatoril kui rajasid TT varitsuse vaatluspunkti. Viimaks ometi saime võimaluse ka reaalselt TT-kombel kaevuda (muide, see erineb oluliselt jalaväelase tavakaevikust nagu seda on õpetatud). Seejärel toimus ühine tuvastusharjutus, kus sisuks oli see, et tuvastada briti tankitõrjerühma enda Warriorid varjatud edenemisel paari kilomeetri kauguselt kuni läbimurdeni, need lukustada ning „hävitada“.  Selleks ei rajatud uhkeid TT-positsioone, sest see ei olnud harjutuse mõte – Warriorid kasutasid iga maastikuelementi, et läheneda varjatult ja meie ülesanne oli nad sellest hoolimata „hävitada“. Thumbs up!

Vaatluspositsiooni rajamas
Tuvastusülesanne – leia pildilt lähenev Warrior

„Tordiks kirsi all“ sai lõpuvaritsus, mille käigus viidi läbi planeerimistoimingud, lepiti kokku minimaalses sides (koodsõnades) ning pandi paika varitsus. Kui see paigas, lasti Warriorid „keti otsast lahti“. Nagu TT kontakt ikka, kestis kogu asi ise vaid mõned sekundid, aga see-eest millised sekundid… Miskipärast meenus mulle taas sumo…

Käsu saamine
Soomus tuleb peale

Eraldi tahaks esile tõsta brittide väljaõppes seda, et eesmärk ei ole aega „täis tiksuda“ ega toppida ühte harjutusse liiga palju elemente. Harjutatakse ühte-kahte asja ja kui see läheb korda, liigutakse järgmise harjutuse juurde. Liiga palju asju korraga koos võib kõik lappama viia.

Tänutäheks hea koostöö eest kinkisime briti instruktoritele kalleima, mida saame pakkuda – haruldased Tankipurustajate embleemid.

Briti tankipurustajate embleem

Tankipurustajatega liitumise huvi korral kirjuta raigo@adepte.group ja see liigub õigesse kohta.

Tankipurustajad

Raigo Sõlg