Üldkoosolek kinnitas malevkonna tunnused

Sombusel 18. jaanuari õhtupoolikul kogunesid Nõmme malevkonna liikmed pidama iga-aastast malevkonna üldkoosolekut. Käesoleval aastal oli märgilise tähtsusega, kuna lisaks juhatuse liikme ümbervalimisele ning malevkonna toimimise “köögipoole” tutvustamisele tulenes 2013. aastal vastu võetud uuest Kaitseliidu seadusest vajadus uuesti kinnitada malevkonna sümbolid, eraldusmärgi ning teenetemärgid.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Malevkonna üldkoosolek on Tallinna Maleva põhimäärusega sätestatud vähemalt üks kord aastas toimuv liikmete kogu, kus osalevad malevkonna pealik, tema abi ning kõik malevkonna tegevliikmed. Malevkonna koosolek arutab ja otsustab malevkonna tegevusse puutuvaid küsimusi, valib malevkonna kollegiaalsed organid ning kuulab ära juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded.

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada Nõmme malevkonna 2015. aasta üldkoosoleku otsusega ajaloolised Nõmme malevkonna sümboli (lipp) ja eraldusmärgid (varrukaembleem, käelint ja logo) ning teenetemärk (Nõmme Rist) ja teha ettepanek maleva juhatusele esitada need kinnitamiseks Kaitseliidu Keskjuhatusele. Otsuse täideviijaks määrati malevkonna juhatus.

Nõmme malevkonna ajalooline lipp kujutab ühel pool Nõmme linnaosa lippu koos vapiga ning teisel pool Kaitseliidu kotkast. Lipp on annetatud malevkonnale sõjaveteranide poolt, kinnitatud eksiilvalitsuse sõjaministri Jüri Toomepuu käskkirjaga nr 1 ning õnnistatud 08.06.1991 Nõmmel. Vormitunnusena on Nõmmekad ikka kasutanud kaheosalist välivormi riidest embleemi, mille alumisel osal on Kaitseliidu kotka kujutis ning selle kohal ülaosas 5 mm kaugusel kiri NÕMME. Nõmme malevkonna käelint on valge lint, millel on lindi äärtest helesinised triibud. Lindi keskel on malevkonnas ajalooliselt kasutusel olev embleem. Nõmme malevkonna nimeline aumärk Nõmme Rist on kinnitatud KLÜ knd-mjr Johannses Roska (Orasmaa) poolt 08.11.1934. aastal ning taastatud 1993. aasta aprillis. Märk kujutab endast otstest laienevat neljaharuline risti mille keskel on kaheksakandiline plaat. Plaadil on Kaitseliidu kotkas kilbi ja mõõgaga ning Nõmme sümbolid: männioks käbidega ja täht N.

Picture1 Picture2 Picture3 Picture4

Uuendusena otsustati kasutusele võtta Nõmme malevkonna logo – Kaitseliidu kotkas kilbi ja mõõgaga, mille all männioks käbidega ja täht N. Logo on mõeldud kasutamiseks enese esitlemisel veebis, ajakirjanduses, avalikel üritustel ning malevkonna diplomitel ja tänukirjadel. Malevkonna logo võib kasutada nii malevkonna liikmetele suunatud esemetel ja kingitustel kui promomaterjalidel suunatuna väljapoole.

Picture5

Toimetaja