12.november 2022 Kaitseliidu Nõmme malevkonna 104. aastapäev

Nõmme malevkonna sünnile pani aluse Eesti Kaitse Liidu Harjumaa ja Tallinna ülema alam-oberst P.Kanni poolt antud korraldus 12.jaanuaril 1918 lipnik H.Vismanile luua Nõmme osakond. Pärast 1.detsembri 1924 punaste riigipöördekatset moodustati 1.jaanuaril 1925 Kaitseliidu Tallinna malev ja Nõmme malevkond viidi üle Harju maleva koosseist Tallinna malevasse.

Vene okupatsioonivõimude survel likvideeriti Kaitseliit alates 28.juunist 1940. Nõmme malevkond saadeti laiali, varad konfiskeeriti, ning peatselt algasid malevkonna juhtide arreteerimised ja hukkamised okupatsioonivõimude poolt.

Kaitseliit taasasutati 17.veebruaril 1990. aastal Järvakandis siis veel nõukogude okupatsiooni tingimustes, Nõmme malevkond taasasutati juba 29.märtsil 1990 ja liitus esialgu 9.mail 1990 taastatud Harju malevaga, kuna Tallinna malev ei olnud veel taastatud. Hiljem muutus Nõmme malevkond õiguslik staatus korduvalt, olime ka iseseisev malevkond maleva õigustes kuni 1.jaanuarist 2000 Kaitseliidu seadusest tulenevalt oleme taas malevkond Tallinna maleva koosseisus malevkonnana.

Enne Kaitseliidu likvideerimist 1940.aastal kuulus Nõmme malevkonda umbes 260 liiget aga koos Naiskodukaitse, Noorkotkaste ja Kodutütardega kuni 660 liiget. 2022. aastat alustasime Nõmme malevkonnas natuke üle 400 liikmega, aga Venemaa agressioon Ukraina vastu on toonud Kaitseliitu palju uusi liikmeid ja 2022. aasta lõpetame ilmselt pea 600 liikmega. Kui siia veel liita Naiskodukaitse Nõmme jaoskond, Noorkotkaste ja Kodutütarde rühmad Nõmmel, siis oleme suuremad ja tugevamad kui kunagi varem.

Nõmme malevkonna pealikud taastamise järel:
23.03.1990–14.06.1990 Viktor Imala (juhatuse esimees)
14.06.1990–27.02.1991 Meelis Jürisson
27.02.1991–18.08.1991 Kalev Ots (kohusetäitjana alates 27.02.1991)
19.08.1991–21.11.1991 Teet Kivisson (kohusetäitjana)
21.11.1991–15.02.1993 Vahto Murumets
veebruar 1993 Tarmo Valvas (ajutine kohusetäitja)
veebruar 1993 Luoni Partsa (ajutine kohusetäitja)
01.03.1993–21.11.1994 Mati Sülluste
21.11.1994–16.08.1999 Teet Kivisson
1999 Tiidu Sade (ajutine kohusetäitja)
10.02.2000–01.07.2001 Kalev Ader
10.02.2000–01.07.2001 Heino Piirsalu
02.07.2001–22.04.2005 kapten Olavi Tammemäe
22.04.2005–15.08.2006 nooremleitnant Priit Heinsalu
15.08.2006–02.04.2007 nooremleitnant Aivar Pilv
02.04.2007–11.03.2010 nooremleitnant Priit Heinsalu
11.03.2010–15.01.2017 leitnant Aivar Pilv
15.01.2017–31.09.2017 kapten Rando Kruusmaa
01.10.2017–31.03.2018 lipnik Kert Meidra (tähtajaline kohusetäitja)
01.04.2018–31.10.2018 leitnant Jürgen Sarmet (tähtajaline kohusetäitja)
01.11.2018–31.12.2018 major Rando Kruusmaa
31.12.2018–… nooremleitnant Paul Ney

Paul Ney