Nõmme sõdurioskuste kursuse laskenädalavahetus

Mais alanud Nõmme malevkonna sõdurioskuste kursus (SOK) on suvel ja sügisel jõudsalt edenenud ning peagi jõudmas lõpusirgele. Novembris toimunud 7. nädalavahetuse veetsid kursuslased lasketiirus, kus õpiti laskmist ebastandardsetest laskeasenditest ning sooritati ka põhilaskeväljaõppe lõpuharjutus ehk test nr. 3.

Talvel ootab kursuslasi ees veel põnev pioneeri-nädalavahetus ning sõdurieksam ehk lõpurännak.

in memoriam Tiidu Sade

Veebel Tiidu Sade
10.06.1940 – 09.11.2022

Nõmme malevkond teatab sügava kurbusega, et meie hulgast on lahkunud ustav võitluskaaslane ja relvavend veebel Tiidu Sade.

Tiidu Sade astus Kaitseliidu Nõmme malevkonda 11. mail 1993 aastal. Kaitseliitlasena oli Tiidu Sade kohusetundlik ja aktiivne tegutseja, mis ei jäänud ka malevkonna juhtkonnale märkamata.

Aastapäeva pildigalerii – Nõmme malevkond 104

Nõmme malevkonna liikmed on ühed aktiivseimad Tallinnas. Kord aastas võetakse laiguline vorm seljast ning piduriietelt pühitakse tolm. Kokku saadakse mõnusal õhtusöögil, kus lisaks parimale seltskonnale, saab ka parimaid tunnustada.

Väljavõte Nõmme Risti statuudist:

Nõmme Rist antakse Nõmme malevkonnale osutatud eriliste teenete eest, millega kaitseliitlane on
Nõmme malevkonna ja Kaitseliidu hüvanguks andnud märkimisväärselt suurema panuse kui
tavakaitseliitlaselt nõutav.

12.november 2022 Kaitseliidu Nõmme malevkonna 104. aastapäev

Nõmme malevkonna sünnile pani aluse Eesti Kaitse Liidu Harjumaa ja Tallinna ülema alam-oberst P.Kanni poolt antud korraldus 12.jaanuaril 1918 lipnik H.Vismanile luua Nõmme osakond. Pärast 1.detsembri 1924 punaste riigipöördekatset moodustati 1.jaanuaril 1925 Kaitseliidu Tallinna malev ja Nõmme malevkond viidi üle Harju maleva koosseist Tallinna malevasse.

11.novembril 2022 saab Kaitseliit 104 aastaseks

I Maailmasõja lõpuga 11 . novembril 1918 lõppes ka Saksa okupatsioon Eestis, veel samal päeval moodustati noore riigi kaitseks relvastatud kodanike liit – Eesti Kaitse Liit. Sõjaministrile allutatud EKLi ülemaks sai kindralmajor Ernst Põdder, juhatuse esimeheks aga Johan Pitka.

Esmalt tegutseti põhikirja ja seaduseta, ent ükski põhikiri ega seadus poleks antud olukorras suutnud EKLi suunata paremini kui eeltoodud juhatuse otsusest lähtuv põhimõte: toimida ausa tahtega isamaa heaks.

Naiskodukaitse Nõmme jaoskond väärtustab ajalugu

Naiskodukaitse Nõmme jaoskond loodi juba 4. novembril 1925 – ajal, mil 19. sajandil asutatud Nõmme polnud mitte Tallinna linnaosa, vaid omaette alev. Ent juba järgneval aastal sai Nõmme linnaõigused.

Selsamal kuupäeval, aga 97 aastat hiljem – 4. novembril 2022 – kogunesid mitmed tänased Nõmme jaoskonna liikmed ajaloolise Nõmme raudteejaama hoonesse.