Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas 28. juuni 2022, 13:13

https://mil.ee/uudised/kaitsevae-luurekeskuse-ulevaade-olukorrast-ukrainas-77/

Vene Föderatsiooni relvajõud (VF RJ) on vahetanud välja Lõuna-Ukraina operatsioonisuuna juhi, uueks juhiks on eelmine õhu-kosmosevägede ülem kindralpolkovnik Sergei Surovikin. Surovikinit on varasematel ametikohtadel iseloomustatud kui väga kõvakäelist ja kohati piiripealsete meetoditega ülemat.

Ida-Ukraina operatsioonisuuna juhiks on jätkuvalt VF Kesk sõjaväeringkonna ülem kindralpolkovnik Aleksandr Lapin.

KL ülema kõne Võidupüha paraadil Kuressaares

https://www.kaitseliit.ee/et/kl-ulema-kone-voidupuha-paraadil-kuressaares

Austatud Eesti Vabariigi president, riigikogu esimees, ministrid, kaitseväe juhataja, kaasvõitlejad, saarlased, Eesti rahvas!

Me tähistame täna Võidupüha 103. aastapäeva ajal, mil Euroopas kestab juba 119-t päeva  täiemõõtmeline sõda. 24. veebruari hommikul, kui Kaitseväe üksused marssisid vabariigi aastapäeva paraadil,  varjutas meie pidupäeva meeleolu teadmine, et samal hommikul ründasid Vene väed oma naaberriiki Ukrainat.

Ma ei unusta Sind! – Naiskodukaitse vaikiv mälestusüritus juuniküüditamise ohvrite ja kõigi repressioonide tõttu kannatanute mälestuseks.

Naiskodukaitse Juuniküüditamise mälestusaktsioonil “Ma ei unusta sind” aitasid NKK Nõmme jaoskonda mälestuslintide paigaldamisel nii Nõmme kaitseliitlased, kui kodutütred ja noorkotkad. Nõmme linnaosas lõid kaasa ka ametist lahkuv Nõmme linnaosavanem Lauri Paeveer ja ametisse asuv Karmo Kuri.

Nõmme malevkonna ja Kodutütarde hea koostöö pälvis tunnustust.

Kodutütarde Aasta Pärl 2021 auhind läks Kaitselidu Nõmme malevkonnale ja Nõmme malevkonna tegevliiget Maria Järvist autasustati Kodutütarde teeneteristiga.


Nõmme Squad rühma ja Nõmme malevkonna vaheline koostöö on Tallinna ringkonnas erakordne ning silmapaisvalt eriline. Nõmme malevkond haaras noored oma tiiva alla kohe, kui Maria Järvis rühma lõi ning on neid sellest ajast alates kaasanud kõigesse, kuhu vähegi võimalik.

24.-28. toimusid Tallinna maleva 2022 aasta meistrivõistlused laskmises

Tallinna maleva 2022 aasta meistrivõistlused laskmises toimusid 24.-28.mail Männiku tiirus. Meeskondlikult saavutas Nõmme malevkond II koha.

Esikolmikusse jõudsid järgmised nõmmekad:

30 lasku lamades väiksekaliibrilisest püssist 50 m I koht- Edik Koppelmann;

30 lasku väiksekaliibrilisest püstolist, 25 m (ühe käega) (mehed) II koht- Peeter Rebane, II koht- Margus Uhek;

3 x 10 lasku automaadist, 100 m (AG3, Galil, AK4, M16 või M14) (mehed) I koht- Arvi Saar;

Õnnitleme malevkonna juhatuse poolt võitjaid ja täname kõiki Nõmme võistlejaid.

Nõmme malevkonna liige lipnik Joel Rillo pälvis Poola kaitseväe tunnustuse.

Poola kaitsevägi tunnustas Eesti kaitseliitlasi

https://www.kaitseliit.ee/et/poola-kaitsevagi-tunnustas-eesti-kaitseliitlasi

Poola kaitseatašee kolonel Andrzej Dylong andis kolmele kaitseliitlasele üle medalid silmapaistva teenistuse eest Poolas operatsioonil Wisent.

Poola kaitseväe tunnustuse pälvisid lipnik Joel Rillo Tallinna malevast, nooremseersant Ragnar Kütt Harju malevast ja reamees Mihkel Ollo Tallinna malevast.

UUENDATUD! Nõmme malevkonna orienteerumine

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on Screenshot-2022-05-03-at-20.41.34-1024x212.png

NB! Nõmme malevkonna orienteerumine on pikendatud rohke huvi tõttu kuni 15.juunini! Jõuad veel võistluse lõpetada ka siis kui täna alustad.


3.mail algas Nõmme malevkonna orienteerumine, mille punktid asuvad Kaitseliidu- ja sõjaajalooga seotud asukohtadel Nõmmel, samuti teistes Nõmme kogukonna jaoks olulistes huvipunktides. Võta ise osa, kutsu kaasa pereliikmed, sõbrad, naabrid jne.

Vabadussõja kangelaste haudade korrastamine Rahumäe kalmistul

3.mail toimus traditsiooniline igakevadine Vabadussõja kangelaste haudade hooldamine Rahumäe kalmistul Nõmme vabatahtlike poolt. Tänu rohkele osavõtule, ning Leho Lõhmuse juhtimise ja ajaloo tutvustamise taustal said kalmud kiiresti korda. Töötuhinas said mitmedki naabruses olnud hooldamata hauaplatsid samuti paremasse seisukorda viidud.

Täname osalenud Nõmme kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, noorkotkaid ja kodutütreid.

Nõmme malevkonna orienteerumine

3.mail algas Nõmme malevkonna orienteerumine, mille punktid asuvad Kaitseliidu- ja sõjaajalooga seotud asukohtadel Nõmmel, samuti teistes Nõmme kogukonna jaoks olulistes huvipunktides. Võta ise osa, kutsu kaasa pereliikmed, sõbrad, naabrid jne. Võistlus toimub mai kuu lõpuni.

Info ja registreerumine https://malevkond.ee/orienteerumine/

Võistlus on seekord avatud kõigile ehk lisaks kaitseliitlastele, naiskodukaitsjatele, noorkotkastele ja kodutütardele saavad osa võtta kõik huvilised.

Pühapäeval 24.aprillil toimus Rabajooks

Pühapäeval toimunud 95. Rabajooksul olid Naiskodukaitse Nõmme jaoskonna naised väljas lausa kahel rindel. Kolm jaoskonna liiget jagasid Nõmme malevkonna telgis jooksjatele teed ja kaks kogusid kampaania Anname Au! raames annetusi Nõmme Linnaosa Valitsuse telgis. Sellel aastal toetatakse kogutud rahast nii Eesti kui Ukraina veterane.