in memoriam Tiidu Sade

Veebel Tiidu Sade
10.06.1940 – 09.11.2022

Nõmme malevkond teatab sügava kurbusega, et meie hulgast on lahkunud ustav võitluskaaslane ja relvavend veebel Tiidu Sade.

Tiidu Sade astus Kaitseliidu Nõmme malevkonda 11. mail 1993 aastal. Kaitseliitlasena oli Tiidu Sade kohusetundlik ja aktiivne tegutseja, mis ei jäänud ka malevkonna juhtkonnale märkamata. Just selle pärast määrati ta juba järgmisel aastal malevkonna tagalapealiku ametikohale. Kuna taastatud Kaitseliidu algusaastail pidi malevkonna juhtkond sageli viibima erinevatel koolitustel, nii Eestis kui ka välismaal, pidi Tiidu korduvalt võtma oma õlgadele ka malevkonna pealiku kohustused.

Peale Kaitseliidu struktuurimuudatusi 2000 aastal jätkas vbl Tiidu Sade teenistust Tallinna maleva laohoidjana (kuni 30.04.2015) täites samas ka edasi Nõmme malevkonna tagalapealiku kohuseid. 19.11.2010 määrati vbl Sade Tallinna maleva seeniorite rühma pealikuks. Sellel ametipostil töötas ta kuni 17.12.2020, mil pidi tervise halvenemise tõttu tagasi tõmbuma.

Kõigil ametikohtadel töötas vbl Tiidu Sade äärmise kohusetunde ja pühendumusega. Ta oli abivalmis ja ustav relvavend, tõeline sõber oma rühma võitlejatele ja kolleegidele, Nõmme noortele oli ta kui teise isa eest, kelle toel sirgus Nõmmele rohkelt aktiivseid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid.

Veebel Tiidu Sade’t on autasustatud:
Kaitseliidu Valgerist 2 ja 3 klass
Kaitseliidu Teenetemedal 1, 2 ja 3 klass
Tallinna maleva Teeneterist
Nõmme Rist
Kaitseministeeriumi hõberinnamärk
Noorte Kotkaste aitaja märk

Paul Ney