Nõmme malevkond ja Nõmme Laulu- ja Tantsupäev

Ajalooteavikud on märkinud esimese laulupäeva toimumiseks aja, mil Nõmme ei olnud veel linnastaatuses. 11. juulil 1926 toimunud esimesel laulupäeval osales 11 koori ja 2 orkestrit ning osalejaid kokku oli ligikaudu 600. Nõmme II laulupäev toimus 22. juunil 1930. Seekord võttis üritusest osa juba 28 koori. Nõmme III laulupäev aastal 1934 kujunes juba suurejoonelisemaks sündmuseks. See tähistas ühtlasi ka võidupäeva, kuna toimus 23. ja 24. juunil. Laulupäevast osavõtjaid oli üle 7000, laulukoorid esindasid nii Nõmmet kui teisi piirkondi. Laulupäeva aukülaline oli sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoner, kes võttis vastu osalejate paraadi ning pidas avakõne.

Nõmmelaste kingitus Eesti Vabariik 100. aastapäeva tähistamiseks on idee taaselustada Nõmme laulu- ja tantsupäev ning sellesse panustas ka Kaitseliit – Tallinna maleva Nõmme malevkond ja Tallinna maleva orkester. Tallinna malev andis korraldajate käsutusse väliköögi katla, millest pakuti osalejatele suppi, kuumal päeval ülivajalikuks osutunud veetünni ning meditsiinitelgi, kus oli abi väiksemate hädade korral kättesaadav.

17ndal juunil 2018 osalesid Tallinna maleva Nõmme malevkonna liikmed Nõmme laulu- ja tantsupäeva kordamineku tagamises. Üritusel osales u 400 lauljat ja tantsijat ning publiku hulk ulatus ligi 1000ni.

Esimesed kaitseliitlased saabusid Nõmme Vabaduse parki Tähe kõlakoja juurde juba üritusele eelneval õhtul kell 21:00, mil pandi välja öine valvepatrull kõlakoja ümbrusse püsti pandud helitehnika ja varustuse valveks. Silma hoiti väärtuslikul kraamil peal kuni hommikuni, mil peokorraldajad alal uuesti tegutsema asusid. Kella 11 paiku saabus kaitseliidu teine vahetus, kelle ülesandeks rongkäigu ajal teede-tänavate tõkestamine ning hilisemalt ümbritsevatel tänavatel liikluskorraldus ja heakorra järelevalve. Peale kollased vestid kirjaga KAITSELIIT laialijagamist liiguti kärmel sammul Tähe tänava poole, kust pidi algama kooride ja tantsurühmade rongkäik kõlakoja poole.

 

Nõmme tenniseväljakute juures oli kogunenud juba ligi 400 rahvariietes inimest sinimustvalgete lippude, vimplitega ja koolide plakatitega. Kohal olid laste-, nais- ja segakoorid ning Nõmme rahvatantsurühmad. Rongkäigu ette asusid Tallinna maleva orkestri trummimehed. Nõmme malevkonna võitlejad olid asunud positsioonidele rongkäiguga külgnevate tänavate otstel, et tagada autode eemale suunamine ja rongkäigu turvaline läbipääs. Nõmme tänavatel olid autojuhid rahulikud ja rongkäik lasti hea meelega läbi. Kaitseliitlaseidki pildistati ja oli lootus, et nii mõneski noores lauljas, tantsijas või pealtvaatajas tärkab huvi Kaitseliidu tegemiste ja Nõmme malevkonna vastu nähes, et kaitseliitlased panustavad aktiivselt kogukonna turvalisuse ja ürituste kordamineku huvides.

Rongkäigu möödudes kogunesid kaitseliitlased rongkäigu sappa ning liikusid edasi Tähe kõlakoja juurde. Kõlakoja juures tehti ka grupipilt, et osalejaid oleks võimalik ikka asitõenditele tuginedes tubliduses süüdistada. Pärast grupipilti oli korraldajate eestvedamisel aeg tähistada ürituse algust vabariigi hümniga, mille ajaks võeti valvelseisang ja lauldi ka kaasa, nagu on kohane igale kaitseliitlasele.

Pärast hümni liiguti ltn Sarmeti juhatusel parki ümbritsevatele teeotstele, et tagada teenindussõidukite juurdepääs, suunata valesti parkinud sõidukid sobivatele kohtadele ja tagada ka näiteks vaba juurdepääs tuletõrjehüdrandile.

Kokkuvõttes möödus üritus rahulikult ja tuleb tänada osalenud kaitseliitlasi, kes olenemata kuumast ilmast olid kohale tulnud ning abis laulu- ja tantsupäeva korraldajatele.

Lpn Lemme Berkis
S9 PMKR CIMIC

Staabikaitserühm