Toetame Eesti eest võidelnuid!

AnnetuskastRahulikul jõuluajal kipume üldiselt mõtisklema peagi mööduva aasta kordaminekutele, headusele, õnnele ja nende abistamisele, kes seda tõeliselt vajavad. Seda sama on vaaginud ka Nõmme malevkond ning on võtnud abistamise osas reaalse sammu.

21. detsembril 2015 a. asetas Nõmme malevkond Plangu 4 territooriumi õppehoonesse annetuskasti, mille annetused lähevad Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule.

Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing on veteranide asutatud mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärk on Eesti vigastatud võitlejate heategevuslik sotsiaalhoolekanne, nende omavahelise sidususe suurendamine ja igakülgne abistamine. Ühing korraldab heategevusprojekte, võtab vastu annetusi, korraldab heategevusüritusi ning kasutab rahalisi vahendeid veteranide toetuseks. Ühing koondab Eesti kaitseväelasi ja kaitseliitlasi, kes on saanud vigastada teenistusülesannete täitmisel Eestis või väljaspool Eesti piire.

Kõigil õppehoone külastajatel on võimalik anda oma panus lahingutes viga saanud võitlejate toetuseks – iga annetus on abiks. Seiskem õlg õla kõrval oma aatekaaslaste, kaasvõitlejate ja kangelastega!

Meie ei unusta Eesti eest võidelnuid kunagi!

 

 

 

Toimetaja