Toetame Eesti eest võidelnuid!

AnnetuskastRahulikul jõuluajal kipume üldiselt mõtisklema peagi mööduva aasta kordaminekutele, headusele, õnnele ja nende abistamisele, kes seda tõeliselt vajavad. Seda sama on vaaginud ka Nõmme malevkond ning on võtnud abistamise osas reaalse sammu.

21. detsembril 2015 a. asetas Nõmme malevkond Plangu 4 territooriumi õppehoonesse annetuskasti, mille annetused lähevad Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule.

Nõmme Noored (tormi)Kotkad panid aastale punkti

IMG_725405-06.12.2015 toimus Nõmme Noorte Kotkaste aastalõpu laager KL Männiku lasketiirus.

Samal ajal kui Eesti saartele ja rannikualadele oli välja antud tormihoiatus sõitsid Nõmme noored Männikule uusi teadmisi omandama. Võistlustel ja rännakutel kogenud noored andsid laagris edasi oma teadmisi ja oskusi ning said kogeda milline on laagris juhendaja roll.

Põhjatäht 2015

Enam kui 100 võitlejat Nõmme malevkonna luure-, staabikaitse-, tagala- ja tuletoetusrühmast ning võitlusgrupist koos kamraadidega Ida Üksikkompanii pioneerirühmast tagasid selle, et Balti Manufaktuur Põhja-Tallinnas jäi võitmatuks kantsiks ning kohtunikud pidid innukaid pealetungijaid pidevalt tagasi “lähtejoonele” saatma. Meie oleme videos kollaste lintidega markeeritud.