Tankipurustajate „lumesõda“

Tali on lõppemas, sula käes ning viimane aeg üheks korralikuks lumesõjaks.

Tankipurustajatel oli tiheda graafikuga nädalavahetus: kuulasime eksperdist kamraadi praktilist loengut sideasjandusest lahinguväljal, korraldasime taktikaharjutusi (varitsused vastase rasketehnikale) ning lihvisime laskeoskust simulaatoril. Taktikaharjutuste lisaelementideks olid CASEVAC-i harjutamine (st haavatu evakueerimine) üksuse meedikute kontrolli all ja korrektne siderežiim.

Lahingkompaniiga lahinglaskmistel (lisatud põnevat vaatamist!)

16.-18.09. osalesid Tankipurustajad 90 mm TTK-tega taas lahinglaskmistel, sedakorda koos jalaväekompaniiga. Toimetati ulatuslikuma stsenaariumi alusel, mis hõlmas kompanii kõigi relvade koostööd. Lahingtegevuse iga etapp algas miinipildujate ja TTK-te üheaegse tulega, pärast mida ründas jalaväejagu oma toetusrelvadega. Sama stsenaariumi tehti korduvalt läbi nii päevasel kui öisel ajal – viimast ilustas selline tulede mäng, et soovisime kamraadidega teineteisele „S novõm gadom!“

Tankipurustajad lõpetasid hooaja

Paljud Eesti inimesed on juba läinud välja teenitud (mõned kindlasti ka välja teenimata) suvepuhkusele ning eks ole meilgi aeg natuke hinge tõmmata. Nagu varasemast teada, eelneb Tankipurustajate puhul reeglina igale pausile midagi suurt. Nii toimus 01.07. – 03.07. Tankipurustajate vääriline hooaja „lõpupidu“ – iga-aastane suur tankitõrjekahurite lahinglaskmine, millele järgnes Tankipurustajate õppepäev, kus oma konkreetsel ametikohal enam väljaõpet saanud võitlejad kamraadidele omi teadmisi edasi andsid.

Pakri poolsaar „punaste“ tule all (Tankipurustajate vaatenurgast)

HUNT 2016 õppus oli sedakorda sürrealistlik: Eestit „ründasid“ Pakri poolsaare tipust ühisjõuna eestlased, lätlased, leedukad ja soomlased, kes suhtlesid omavahel inglise keeles: tegeliku kujuteldava olukorrana on see absurd, aga õppusena ideaalne harjutusvõimalus kõigile „punastele“.

Tankipurustajad („punane“) olid sedakorda tugevdatud nii saarlaste „laevastikuga“ nagu muiste, kui ka Akadeemilise Malevkonna verivärskete tankipurustajatega.

Mereülene soomusvastane koostöö kogub tuure

Tulejumal

Juba muinasajal, kui Eestis olid kujunenud ühise riikluse tekkimise alused, ühendasid Mandri-Eesti ja saarlaste malevad aeg-ajalt oma jõud, et ühiselt – kui üks süda ja üks hing – võidelda võõrvallutajate (sh toonase soomusjõu – rüütlite) vastu. See pikaaegne koostöö sai veel ühe näite möödunud nädalavahetusel, kui 8.

Tankipurustajad Kloogal linnalahingut õppimas

Sedapuhku harjutasid Tankipurustajad suurema lahingüksuse koosseisus võitlust hoonestatud alal (tuntud ka linnalahinguna). Harjutati tavaliste jalaväelastena, st meie tavapärast raskemat relvastust kaasas polnud. Õpet jagasid Soome instruktorid ja soomlaste koolitatud KL instruktorid.

Teemadeks olid muu hulgas liikumistehnikad, nurkade avamine, hoonetesse sisenemine ja ruumide puhastamine.

Tankipurustajad omandavad lisavõimekust

Me teame, et oleme vastase jaoks peamine saakloom lahinguväljal, aga meie püüdmine ei ole lihtne. Siinkohal on paslik meenutada lõiku Eduard Bornhöhe raamatust „Tasuja“:

„“Kas kuuled, vanamees,“ ütles Oodo uuesti, „sinu poega praetakse seal elusalt. Teeb see sulle rõõmu?“

Jälle ei vastanud Tambet midagi, aga seekord libises koguni kerge naeratus üle ta näo.

Sulle tuli kolm lööki 120-se käkke, kuid pääsesid ühe kollasega, sest olid kolmandas astmes – Tankipurustajad Kotkalennul 2015

Sa oled veetnud terve nädala metsas nooremallohvitseri kursusel…

Sa ei saanud viimasel ööl üldse magada, sest planeerisid lahingut…

Su mehed on väsinud ja nad on saanud töönädala järel vaid kaks tundi puhata…

Sa oled olnud positsioonidel seitse tundi…

Sinu jao positsioonidele tuli 120mm miinipildujatest kolm tulelööki ja sul on tekkinud üks haavatu…

Sind julgestav naaberjagu sai kaks punast haavatut ja palub abi haavatute transpordiks…

Sinust vasakul ja sinu ees sõidavad vastase soomukid ja sa pead neid hävitama…

Sinust paremal käib tulevahetus vastase ja sind julgestava jao vahel ning sinult palutakse abi vastase maha surumiseks…

Sinu eemaldumisteel nähti vastase jagu…

Igal pool sebivad ajakirjanikud ja kaameramehed…

Sa saad selle kõigega hakkama ja täidad ülesande.