Kaitseliit kasvab!

Venemaa-Ukraina sõda on pannud paljud meie seast põhjalikult mõtlema, et kas selline stsenaarium võiks korduda ka SIIN ja MEIEGA ja mida MINA sellises olukorras teeksin?

Olgugi, et oht Eesti julgeolekule ja piiridele on hetkel madal, on paljud jõudnud arusaamisele, et valmis peab olema ning tegutsema tuleb hakata nüüd ja praegu. Oluliselt on tõusnud Kaitseliiduga liituda soovijate arv, ning põhjenduseks tuuakse nagu ühest suust – “kui mitte mina, kes siis veel, kui mitte nüüd, siis millal?!”

Nõmme malevkonna juhatus ja rühmade ülemad kohtusid täna 62 liikmekandidaadiga, selgitasid neile Kaitseliidu olemust ja võimalusi ning kõik kohaletulnud lahkusid ca 3 tundi hiljem juba kindla teadmisega, millised saavad olema nende järgmised sammud teel kodumaa kaitsjaks.

Võta sinagi Kodumaa kaitsmine enda kättesse ja astu liikmeks: https://malevkond.ee/liikmeks-astumine/

Eesti eest, surmani!

Toimetaja