Sildiarhiiv: Luurerühm

Staabikaitseühm tegi sisekaitseüksuste elu põrguks – Põhjatäht 2017

01.-02. detsember toimus Põhja-Tallinnas Kaitseliidu õppus Põhjatäht. Staabikaitserühma ülesandeks oli sel korral kehastuda koos Luurajate ja Tagalarühma võitlejatega rahulolematuteks tsiviilisikuteks, kes on viimaste aastate Euroopa äärealade sündmuste stiilis organiseeritud ja toetatud vastase eriteenistuste poolt. Eesmärgiks oli provotseerida kaitseliidu sisekaitseüksusi kasutama ülemäärast jõudu ja ideaalis ka tulirelvi tsiviilisikute suunal. Seda selleks, et luua Eesti Vabariigi relvajõudude tegevuse kohta negatiivset meediakuvandit ja eskaleerida olukorda, luues ettekäändeid väliseks sõjaliseks sekkumiseks.

1. etapp. Ala A. Stsenaarimi kohaselt oli sõjaeelne eskaleerumise faas. Veel kehtis rahuaeg ning meie pidime provotseerima ja segama ala patrulliva üksuse tööd ning suutma tuvastada nende üksuse ülema. Eriteenistuste snaiper pidi sooritama lähedalasuvast korrusmajast koordineeritud lasu ja kõrvaldama ülema.

Alale jõudes panime silmad välja ja tegime kooskõlastused. Ei läinud kaua aega kui meie tegevusalasse jõudis kaitseliidu patrulliv umbes rühmasuurune üksus. Esimene kontakt “tervisesportlastega” osutus aga üsna intensiivseks ning kaks agaramat meie omadest olid üsna kiirelt kokku pakitud ja vaatlesid sammalt lähivaates.

 

Tõmbasime natuke tagasi ja andsime patrullile aega end pisut koguda. Kuid esimene kontakt oli oma provokatiivse töö juba teinud, meestel oli adrekas üleval ja närvid pingul. Mõnda aega hiljem proovisime uuesti kontakti otsida ning see meil ka õnnestus – patrulliv üksus pressis meeleavaldajaid järjekindlalt ranna poole ning nende taha jäi kokkupakitud “tervisesportlaste” rida.

Siinkohal on välja tuua mitu õppemomenti, mis õpetuseks nii meid „väänanud“ üksusele, kui meelespidamiseks meile endile sarnanses situatsioonis:

 • TULEB säilitada külma närvi ja mitte alluda provokatsioonidele. Igat üleliigset jõu kasutamist võidakse tõlgendada valesti;
 • Üksuse juhid peaksid püüdma jääda märkamatuks, muidu on nad vastase snaipritele kerge saak;
 • Meeleavaldajate organisaatorid tuleb esmajärjekorras lokaliseerida ja neutraliseerida;
 • Tsiviilkontaktide lahendamine ainult sõjalise varustusega on keeruline – kilbid, nuiad, sidumis- ja muud erivahendid on Kaitseliidul olemas ja neid tuleb vajadusel kasutada.

Kogu selle etapi kõige tähtsam moraal on see, et üksiksõdurist ja tema otsustest võib sõltuda kahe riigi vahelise relvakonflikti algus. Vastane üritabki provotseerida kedagi tegema viga ja tuld avama. Kui see juhtub, siis see pannakse automaatselt suure kella külge ja pärast ei huvita kedagi, et see tsivilist üritas relva haarata. Fakt on see, et nende inimesi on tapetud – ettekääne olemas.

2. etapp. Ala B. Ülesandeks taaskord patrullide segamine. Kuna esimene üritus läks ka ajaliselt veidi lappesse, siis siin võtsime siin asja veidi rahulikumalt. Loopisime patrulle veepommidega, üritasime tähelepanu hajutada ja segada verbaalselt ning nendega selfisid teha ja liiklust takistada.

 • Moraal – linnaruumis liigub igast tolkamed ringi ja kõigile ei saagi kaussi keeta. Mõned tüübid võivadki olla teel Sassi sünnipäevalt järgmisele peole ja ilguvad niisama. Tuleb olla paindlik.

 

3. etapp. Ala C. Meie ning eriteenistuste eesmärk oli eskaleerida olukord relvakonfliktini. Objekti X juurde kogunenud seltskonna pihta, keda kaitseliit ohjama tuli, avati välisriigi maskeerunud eriteenistuste enda poolt tuli ning tekitati tsiviilkaotusi. Eesmärgiks lavastada Kaitseliit süüdi. Kaitseliidu üksus oli seekord aga juba oma vigadest juba oluliselt õppinud ja ei tegelenud niipalju üksikisikute ohjamise, kui üldise olukorra reguleerimisega. Välisriikide eriteenistuste poolt tekitatud tsiviilohvreid aga kahjuks siiski ära hoida ei õnnestunud.

 

4. etapp. Ala D. Suures stsenaariumis toimus nüüd 48H ajahüpe edasi, mille jooksul oli konflikt arenenud avalikuks relvastatud vastasseisuks. Meie pakkisime end autodele ja kobisime Kopli liinidele. Kehastusime vastase ebaseaduslikuks relvarühmituseks, keda kaitseliitlased siis pidid neutraliseerima.

Mehitasime varem välja luuratud positsioonid. Kasutada oli ka motoriseeritud tsiviilriietes patrull koos drooniga ning raadiojaamade scanner. Meie poolel oli ka kaks BTRi. Edasistesse detailidesse laskumata käis kassi-hiire mäng ja käest-kätte võitlus hoonete pärast kuni ENDEX signaal pimeduse saabudes peo lõpetas. Mis aga meile peamine – olime täitnud oma eesmärgi anda Kaitseliidu üksustele tegevust ja harjutusvõimalusi kuni pimedani.

Ka viimasest etapist mõned olulised tähelepanekud:

 • Tuleb kasutada kõiki käepäraseid vahendeid, et endale konkurentsieelis saavutada. Sidescannerid-lokaatorid, droonid jms. Vahet ei ole, kas ametlikult väljastatud, „tutvuste kaudu sebitud“ või ise ehitatud;
 • Õppuste käigus tuleb neid eeliseid õppida kasutama, ent nendega ei tohi mugavaks minna ja ära harjuda (st mis saab siis kui droon, lokaator, raadiojaam, gps ei tööta);
 •  TT-torud pole ainult nende plekk-konservide laskmiseks, nendega saab ka positsioone hävitada/puhastada;
 • Side on keerulises lahingus väga oluline ning võib määrata võrdsete jõudude puhul lõpptulemuse.

Kokkuvõttes oli raju pidu ja teenisime mitmelt poolt positiivset tagasisidet. Meie tegevust kiideti nii kompanii ülema, “Karu-Villu” kui ka korraldava elemendi poolt. Isegi vastane tõdes, et oli sattunud väljakutsuva ja tõetruu oponendi otsa. Seda ikka positiivses võtmes, sest andis Kaitseliidu üksustele võimaluse harjutada, teha omad järeldused ning paremaks saada. Mõlemad pooled, Eesti eest!

Kui soovid astuda Staabikaitserühma ridadesse ning samuti osaleda sarnastel põnevatel õppustel, siis võta meiega julgesti ühendust staabikaitse@malevkond.ee

M.K.

Fotod Kaitseliidu Tallinna malev ja portaal Delfi.

 

Põhjatäht 2015

Enam kui 100 võitlejat Nõmme malevkonna luure-, staabikaitse-, tagala- ja tuletoetusrühmast ning võitlusgrupist koos kamraadidega Ida Üksikkompanii pioneerirühmast tagasid selle, et Balti Manufaktuur Põhja-Tallinnas jäi võitmatuks kantsiks ning kohtunikud pidid innukaid pealetungijaid pidevalt tagasi “lähtejoonele” saatma. Meie oleme videos kollaste lintidega markeeritud.

Põhjakonn 6 vallutas Sirgala

vSeptembri esimestel päevadel on põhja Eesti malevatel juba traditsiooniks saanud rinda pista Põhjakonnaga. Nii ka sel aastal, mil järjekorras juba kuues Põhjakonna nimeline suurõppus haaras enda võimusesse unise Sirgala asumi. 

Ründajate poolelt oli väljas Põhja Maakaitseringkonna pataljon kolme kompanii ja staabiga (kaks kompaniid Tallinna Malevast ning koondkompanii Järva ja Rapla Malevate baasil), vastastena oli end Sirgala asumis hoonetesse kindlustanud Viru malev, keda toetasid Kirde ja Põhja kaitseringkondade Võitlusgrupid. Kokku oli maastikul väljas ligi 600 kaitseliitlast.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Juba traditsiooniliselt on Põhjakonn üks aasta suursündmusi ka Nõmme malevkonna jaoks. Väljas olid kõik meie aktiivsed rühmad ja seda omas elemendis. Luurajad andsid pidevat infot vastase kindlustuste ning paiknemise kohta, staabikaitsjad seisid hea pataljoni staabi julgeoleku eest, tankitõrjujad toetasid ründavadi üksusi kahuritulega. Võitlusgrupp oli sel korral allutatud vastastele ning seisis hea selle eest, et meie üksused liiga kiirelt sihtmärgile ei jõuaks ning põnevust ikka piisavalt kauaks ei jätkuks.

Esmakordselt kaasati sel aastal Põhjakonna stsenaariumisse linnalahingu komponent kolme kahekorruselise hoone näol Sirgala asumi keskmes. Vastane oli hoonete kindlustamisel üles näidanud ülimat pühendumust  – jooksukraavid majade vahel, suletud aknad ja uksed, kindlustatud kuulipildujapesad hoonete sügavuses, granaadiviskeaugud vahelagedes ja lõksmiinid, traatõkked ja kõik muu õpikutes kirjeldatu muutsid meie üksuste lähenemise ja sisenemise hoonetesse ülimalt kaotusterohkeks (sel aastal andis tooni just vahekohtunike aktiivne tegevus, kes määrasid “musti” ja “punaseid” lausa gruppide kaupa). Pühapäeva hommikuse teise rünnakulaine tulemusena hoonetesse siiski jõuti ning neid ka aktiivselt puhastama asuti, kuid administratiivsed piirangud kuulutasi õppuse lõppenuks enne, kui konkreetne võitja selgus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Peale “endexi” väljakuulutamist lõid kaitsjad ja ründajad aga sõbralikult käed ning käisid huviga üksteise positsioone uudistamas – teeme me seda kõike ju ühise riigikaitse tugevdamise nimel ning iga õppetund on oluline. Järgmisel sügisel kohtume jälle ning siis on “vaenupooled” traditsiooni kohaselt jällegi kohad vahetanud.

Nõmme malevkonna üksused õppusel HUNT 2014

Tuletoetusrühma toetusel

90 mm TT kahur

Nõmme malevkonna Tankipurustajad positsioonil

26.04.2014

Tankipurustajate esimeseks ülesandeks oli lahing- kolonni tagajulgestus. Positsioonidele sätiti kaks kahurit ja Carl Gustavi ning kuulipilduja paar. Ei kulunud palju aega kui vastase täpsuslaskurid ilmusid ATV-l alasse. Kuna positsioonid olid hästi varjatud lasti vastasel pikalt edeneda, et saada korraga pildile võimalikult palju vastase tehnikat. Kui ühel teelõigul oli lisaks täpsuslaskurite ATV-le ka kaks vastase veokit avati tuli. Kaks kahurit ja Carl Gustav hävitasid täielikult vastase tehnika ja elavjõud. Kuulipilduja kattetule all üksus eemaldus vältimaks kaudtule alla jäämist. Tankipurustajate ridades kaotused puudusid. Kaudtule ohu möödumisel võeti sisse uued positsioonid ja mõne aja möödudes hävitati taas täpsuslaskurid koos ATV-ga. Peale teist kontakti eemaldusid ainult kahurid ja tuletoetusjagu kahe Carl Gustavi ja kuulipildujaga varjus eemal olevasse metsatukka ning jäi katma sama teelõiku. Teelõiku vastane enam ei kasutanud kuid tagajulgestus täitis oma ülesannet siiski – mõne aja möödudes tabati vastase lahingpaar, kes oli saadetud hindama kaudtule mõju.

90 mm TT kahur

Kahuri meeskond õppusel HUNT 2014

Vahepeal oli veel mõningaid väiksemaid tulevahetusi ja tuletoetusjagu käis jalaväel abiks ründamas ning õhtuks jõuti Loksa-le. Loksal liikusid kahurid jalaväe taga – julgestades tänavaid ja hävitades vastase soomustehnikat. Kella kümneks olid vastase ja omad jõud teineteisele nii lähedal, et käis kibe linnalahing. Tuld avati kohati lausa 10 meetri pealt, sest iga plangu ja aiajupi tagant hiilis vastane. Vahetult enne öörahu lahingtegevus lõppes. Padrunikestade korjamisega vaeva nägema ei pidanud, sest pea iga maha kukkunud kest leidis kohe tee mõne kohaliku kotti.

Kohalike toetav tegevus lisas motivatsiooni –  kord tõi kohalik proua suure purgi õunamahla, kord pakuti kohvi ja toetati hea sõnaga

27.04.2014

Kell 05.00 olid üksused masinatel ja tegevus võis alata. Tuletoetusjao Carl Gustavid anti toeks jalaväele. Jalaväe jaoülemal plaan paigutada granaadiheitur jalaväe taha kandis vilja. Kui pärast teist kontakti oli jalaväest järgi jäänud vaid 2 võitlejat ning “jagu” jäi juhtima jao sanitar Dr.Haus suutsime siiski hoida positsioone abiväe saabumiseni. Positsioonide hoidmise käigus hävitas granaadiheitur kahel korral vastase BTR-i, mis tõttu ei saanud vastase jalavägi meie positsioone rünnata soomustehnika toel. Selle kontakti käigus andis tulemust ka improviseerimine, mille käigus sai häälekalt korraldusi antud olematule jaole – täiel häälel antud korraldus “teine jagu rullib vasakule” võttis vastase liini vaikseks 🙂 Carl Gustav sai veel täita ülesandeid, hävitades jalaväe edenemist takistanud vastase jao kaevikus ning hävitades vastase soomustehnikat. Seekord oli tõeliselt hea koostöö jalaväe ja TT üksuse vahel. TT paigutati jalaväe taha, ees liikunud jalavägi vaatas ka selle pilguga, et Carl Gustav lasta saaks ning soovits laskekohti, laskemoona täiendati jne.

HUNT 2014

Leidur Mati soojendab kamraadidele toitu

Ka sellel õppusel ei hoidnud kapral Mati, rühma leidur, küünalt vaka all ja leidis viisi kuidas rühm saaks sooja toitu ilma priimuseid kasutamata (pidevas valmisolekus olles on teinekord tüütu kui hetkel kui vesi katelokis keema hakkab tuleb liikuma hakata ja vesi kraavi valada). Mati paigutas plekkpurgid auto kapoti alla nii, et need püsisid paigal ka sõites ning lõunaks oli igale mehele soe toit võtta.

 

Oli taaskord tegus nädalavahetus ja seekord seda tegusam, et tankitõrjujatega oli kaasas 8 uut kamraadi, kelle jaoks oli õppusel osalemine esmakordne. Mõned nopped uute kamraadide tagasisidest:

 • TTR on lausa liiga ebanormaalselt normaalne seltskond 🙂
 • Tänud kõikidele vanadele olijatele – suhtusite rahulikult, professionaalselt, abivalmilt ja kannatlikult. Just sellist suhtumist meie rookied (uustulnud) vajasime.

Tuletoetusrühmast veel …

Loe ka Tuletoetusrühma pealiku artiklit Tankitõrjest II Lk 34-36 Kaitse Kodu nr 3. 2014 

Luurerühma luuramised

Luurajad toetasid õppusel HUNT-14 seekord SINISTE väeüksust, panustades traditsiooniliste tegevustega:

Luurerühm masinal, sihib kuulipildujaga HUNT 2014

Luurerühm masinal, sihib kuulipildujaga, HUNT 2014

1) lahingu 1. faasis jälgiti PUNASTE üksuste liikumisi ning edastati vajalikku infot SIN staapi. Erinevatesse kohtadesse rajatud vaatluspostid võimaldasid ründava PUN üksuste kohta infot hankida nii nende kõrvalt, seest kui rünnaku edenedes ka nende seljatagant. Seekord olid PUN lahingüksused rohkem pannud rõhku enda 360-kraadisele ja sügavusse minevale julgestusele, mistõttu muudeti luurajate töö pingelisemaks – nii mõnigi kord mööduti meist loetud (senti)meetrite kauguselt ning mööduvate üksuste turvaline jälitamine võttis tavapärasest rohkem aega. Olles omade üksuste toest vägagi kaugel, ei tohi me lubada endale ühtegi viga.

2) lahingu 2. faasis (PUN lahingüksuste kanaliseerimine ühte alasse) jätkasid ühed üksused nende jälitamist ja prioriteetsete sihtmärkide otsimist. Ülejäänud üksused said uued käsud ning kiire manöövriga masinatel vahetati asukohta ning asuti jalgsipatrulliga kontrollima kriitiliseks muutunud ala – kus ja mis ulatuses PUN liigub ning mida ta planeerib. Alast regulaarselt saadetud raportid võimaldasid staabil ehk rohkem SIN lahingüksuste tööd planeerida ning manöövreid planeerida. Olgugi et olid mitmed kordi võimalus “fikseerida” PUN üksuseid mõne täpse tulelöögiga, jäi see tegemata, sest PUN tegevus näitas raugemise märke. Valmistuti PUN üksuste seas/kõrval ööbimiseks, öösel info korjamiseks ning arvatavasti varahommikul algavale PUN rünnakule oma “sisendite” andmist.

3) lahingu 3. faasi (PUN ründab Loksa linna) alguseks olime teinud sinasõprust mõnegi VA üksusega – meie teadsime nende asukohti, tulevikuplaane ja osaliselt ka nimesid, kuid natuke ebaviisakatena olime jätnud ennast tutvustamata. Sest ei olnud antud luba alustada lahingtegevust.

Kui sõjakukk oli pühapäevase lahingupäeva välja kuulutanud, tellisime meeldiva naishääle käest kaudtule lööke PUN üksuste pihta. Kui tappev hommikukohv vahekohtuniku käe läbi kohale jõudis ja sihitud PUN üksustest ligi 50% kaudtule tõttu välja langes, hakati ümbritsevalt maastikult luurajaid/tulejuhte otsima. Meie meelehärmiks rakendati selleks ka äsja surma saanud isikuid. Ja olgugi et nn zombidega personaalne tutvumine on meil tegemata, otsustasime nende külmast külalislahkusest eemale hoida ning jälgida PUN üksuste tegemist ohutumalt distantsilt.
Lahingu edenedes liikusid osad luurajad PUN sabas ka Loksa asulasse sisse. Olgugi et keskenduti oma põhitegevusele – staabile info andmise PUN tegevuse kohta, oldi omade üksuste toetamiseks sunnitud hävitama käsitulirelvadest olulisi sihtmärke – juhtimismooduleid ja moonaautosid.

Kokkuvõttes – kõik LuR mehed oli läbi õppuse PUN üksuste vahetuses lähenduses ning ei kandnud kordagi kaotusi ei langenute ja haavatute näol. Erinevates etappides sai SIN staap regulaarselt infoga varustatud. Tagaside tuli põhjalik ja järgmine kord oleme veel paremad…

Luurerühmast veel …

Võitlusgrupi võitlused

Võitlusgrupp sisenes alasse reedel. Vähem kui poole tunni pärast avastati alas vastane, kes seadis parasjagu üles juhtimispunkti. Vastane oli valinud juhtimispunkti ülesseadmiseks formatsiooni „põrsakari“ (julgestus puudus, eraisikutel lasti vabalt liikuda võitlejate vahel). Võitlusgrupi võitlejad mängisid sisse imbumiseks purjus kohalike. Võitlusgrupp hävitas vastase elavjõud, võttis kaks vangi, otsis juhtimispunkti läbi ning lasi viimase seejärel õhku.

Ööl vastu laupäeva tabati varustuse voor koos kõrgemas auastmes saatjaga. Autod põletati maha, võeti jälle vange. Hävitatud üksusele appi liikunud vastase jõududega tekkis ka tõsisem tulevahetus, mille käigus sai üks Võitlusgrupi võitleja haavata, mille järel eemalduti.

Õppuse käigus hävitati mitmeid vastase strateegilisi objekte sealhulgas “Kotka” sild ning tamm.

Ööl vastu pühapäeva avastati vastase rühma suurune üksus, mis seoti kontaktiga lõuna suunalt. Kontakti käigus kurnati rühm moonast tühjaks ja kui vastane julgelt püstijalu REORG-i tegi piisas neljast võitlejast, et vastase rühm põgenema sundida, seejuures oli ajastus sedavõrd täpne, et vastase rühmasuurune üksus suutis vaid mõned lasud vastu teha, sest ega padrunikarbis oleva moonaga hästi lasta ei saa.

Võitlusgrupist veel …