Staabikompanii lahinglaskmised

Laupäeval, 31. oktoobril ja pühapäeval, 1. novembril leidis aset Tallinna maleva staabikompanii kolmele allüksusele – staabikaitsjaile, luurajaile ja tagalarühmale – suunatud laskenädalavahetus Sirgala harjutusväljal. Lisaks eelmainitud Nõmme malevkonna võitlejaile osales üritusel veel väike esindus A-lahingukompaniist raskekuulipildujameeskonna näol.

Luurajad ning tegevväelastest ettevalmistusgrupp saabusid alale juba reede hilisõhtul – LuR, et laupäeva hommikupoolikut rühma erialaseks väljaõppeks kasutada ning tegevväelased, et peale lõunat algavateks laskmisteks alad ette valmistada: märkida maha täpsed sihtmärkide asupaigad, tähistada positsioonid ja liikumispiirid, teha viimased täppiskavandamised. Tagalarühm ja staabikaitsjad koos raskekuulipildurite ning läbiviimist toetavate tegevväelastega jõudsid kohale pisut peale laupäeva keskpäeva.

Pika sõidu järele tehti esimese hooga kiire lõuna, sellele järgnes ohutustehnika alane instruktaaž kogu isikkoosseisule. Ohutusalased juhised jagatud/saadud, tehti esmastes harjutuspaikades veel viimased suuremat inimjõudu nõudvad ettevalmistused ning seejärel võisid esimesed paugud kõlada.

Avapaugud olid üsna valjud, sest esimeseks ürituseks oli suundmiinide demonstratsioonlõhkamine pioneerispetsialisti poolt. Kohaletulnud said näha, kuidas neid lõhkeseadmeid üles pannakse, olla tunnistajaks plahvatustele ja pärast kaeda miinide poolt sihtmärkidele tekitatud kahjusid.

Peale näidislõhkamisi toimusid sügiseselt vara ligi hiilivat pimedust trotsides vintrauaaluse granaadiheitja laskmised võitlejaile staabikaitse- ja tagalarühmast. Lasketulemuste keskmine oli üllatavalt hea – kui esimesed käeharjutused ka mööda lendasid, siis viimase granaadiga oli enamus laskjaid juba käe kindlaks saanud ning sihtmärgiala sai korralikult valu.

Samaaegselt granaadilaskmistega toimus mõnisada meetrit eemal luurajate kuulipildujalaskmine liikuvailt sõidukitelt: ette oli valmistatud rada, mida läbiti korraga kahel maasturil tuli-ja-liikumine meetodiga kordamööda sööstes ja masinaile kinnitatud kuulipildujaist „vastast“ (tõusvaid-langevaid sihtmärke) tulistades.

Laupäeva viimaseks laskeürituseks oli planeeritud raskekuulipilduja Browning tutvustav laskmine kogu laskenädalavahetusel osalevale isikkoosseisule. Relvaspetsialisti juhtimisel põristasid kohalolnud staabikaitserühma võitlejad valgusrakettide säras väljalasuva sihtmärgi pihta igaüks 50 padrunit ja said tunda kuidas raske relv ellu ärgates kergemaid laskureid paigast nihutada tahab. Hilisest kellaajast ja kogu harjutusel osalejate arvust lähtudes otsustasime tosinkonna laskja järel aga raskekuulipilduja laskmise poolitada ning ülejäänud isikkoosseisule järgmisel päeval peale lahinglaskmisi läbi viia. Sel viisil sai kogu isikkoosseis ka patrullikohustusest hoolimata pühapäevase lahinglaskeharjutuse eel viisaka aja puhata.

Ilm, mis küll kogu laskenädalavahetuse aja Sirgala kohta tavapäratult sõdurisõbralik oli, mängis pühapäeva ennelõunal läbiviijale vingerpussi. Hommikuks oli maha laotunud raske piimjas udu, mis piiras nähtavuse saja meetrini ning ei ilmutanud planeeritud tegevuste algusajaks mingeid hajumise märke, sundides läbiviijat esialgu algusaega edasi nihutama ja seejärel laskeharjutust ümber planeerima. Aga niipea, kui uue plaani järgi tehtud kuivtreening ja täiendav harjutamine kõigile osalejatele oli läbi viidud ja stsenaarium 2 käivitus, hajus kiuslik udu kohe.

Laskeharjutuse põhieesmärgid aga plaanide loksumisest ei kannatanud ning kogu isikkoosseis sai reaalse moonaga läbi teha stsenaariumi, mille järgi kaitses asuva rühma vastuvõtupositsioonidel oleva jaona kannatatakse ära vastase kaugtulelöök, hävitatakse seejärel tankitõrjegranaadiheitjaga vastase soomuk, sundides vastase jalaväge jalastuma, hävitatakse jalaväge nii granaadiheitja kui kuulipildujate ja automaatide tulega ning liigutakse rühma põhipositsioonil paikneva raskekuulipilduja tuletoetuse all sööstan-katan meetodiga rühma põhipositsioonidele. Kogu üksus sai oma ülesannetega kenasti hakkama. Läbiviija hinnangul väärib ekstra mainimist tankitõrjegranaadiheiturite täpne tuli: vastast tabasid kõik ja ilusa punktina paiskas viimasena sooritanud luurajate kümnesse läinud granaadiheitjalask tankitõrjesihtmärgi künka taha kummuli.

Peale õnnestunud lahinglaskeharjutusi toimusid veel raskekuulipilduja laskmised neile, kellel need eelmisel õhtul sooritamata jäid ja enne pimeduse saabumist oli viimane pauk tehtud.

Tänan kõiki tublisid osalejaid ning annan ühtlasi teada, et järgmise aasta kevadeks on planeeritud samas kohas toimuma analoogne üritus Nõmmekatest Tankipurustajatele ning Ida Üksikkompaniist pioneerirühmale ja sideväelastele!