Toetame Eesti eest võidelnuid!

AnnetuskastRahulikul jõuluajal kipume üldiselt mõtisklema peagi mööduva aasta kordaminekutele, headusele, õnnele ja nende abistamisele, kes seda tõeliselt vajavad. Seda sama on vaaginud ka Nõmme malevkond ning on võtnud abistamise osas reaalse sammu.

21. detsembril 2015 a. asetas Nõmme malevkond Plangu 4 territooriumi õppehoonesse annetuskasti, mille annetused lähevad Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule.

Nõmme Noored (tormi)Kotkad panid aastale punkti

IMG_725405-06.12.2015 toimus Nõmme Noorte Kotkaste aastalõpu laager KL Männiku lasketiirus.

Samal ajal kui Eesti saartele ja rannikualadele oli välja antud tormihoiatus sõitsid Nõmme noored Männikule uusi teadmisi omandama. Võistlustel ja rännakutel kogenud noored andsid laagris edasi oma teadmisi ja oskusi ning said kogeda milline on laagris juhendaja roll.

Põhjatäht 2015

Enam kui 100 võitlejat Nõmme malevkonna luure-, staabikaitse-, tagala- ja tuletoetusrühmast ning võitlusgrupist koos kamraadidega Ida Üksikkompanii pioneerirühmast tagasid selle, et Balti Manufaktuur Põhja-Tallinnas jäi võitmatuks kantsiks ning kohtunikud pidid innukaid pealetungijaid pidevalt tagasi “lähtejoonele” saatma. Meie oleme videos kollaste lintidega markeeritud.

See oli siis kui Nõmme malevkond pidas 97. sünnipäeva

IMG_2215Mis siis oli, tuleb küsida nendelt 150-lt malevkonna liikmelt ja  külaliselt, kes sellest üritusest osa said.

Üritus ise oli tunnustus kõikidele malevkonna liikmetele panustamaks, kaitseliitlaseks olemise kaudu, Kaitseliidu tegevustesse oma isiklikku aega.

Nõmme malevkond tänab kaasaaitajaid: Hiiu Õlletuba, Naiskodukaitse Harju ringkonna Saue jaoskonna laulutüdrukuid kollektiivist “Pääsukala”, Tallinna malev ja Kaitseliidu peastaap.

Staabikaitsjad testisid uut relvastust

Käesoleval sügisel vahetab Kaitseliidu Tallinna malev 5,56 mm automaadi Galil AR uue 7,62 mm automaadi (mida ühtlasi kasutatakse optilise sihikuga varustatuna paljudes allüksustes ka jao täpsuspüssina) AG3 F2 vastu. Möödunud nädalavahetusel käisid ka Staabikaitsjad oma uute relvadega lähemat tutvust tegemas. Võimsam kaliiber ja karmim laeng panid meeste silmad särama, kuid uute “silmarõõmude” perutav iseloom võimsama tagasilöögi näol jättis nii mõnegi mehe silma alla esmakohtumise sinise pitseri.

Sulle tuli kolm lööki 120-se käkke, kuid pääsesid ühe kollasega, sest olid kolmandas astmes – Tankipurustajad Kotkalennul 2015

Sa oled veetnud terve nädala metsas nooremallohvitseri kursusel…

Sa ei saanud viimasel ööl üldse magada, sest planeerisid lahingut…

Su mehed on väsinud ja nad on saanud töönädala järel vaid kaks tundi puhata…

Sa oled olnud positsioonidel seitse tundi…

Sinu jao positsioonidele tuli 120mm miinipildujatest kolm tulelööki ja sul on tekkinud üks haavatu…

Sind julgestav naaberjagu sai kaks punast haavatut ja palub abi haavatute transpordiks…

Sinust vasakul ja sinu ees sõidavad vastase soomukid ja sa pead neid hävitama…

Sinust paremal käib tulevahetus vastase ja sind julgestava jao vahel ning sinult palutakse abi vastase maha surumiseks…

Sinu eemaldumisteel nähti vastase jagu…

Igal pool sebivad ajakirjanikud ja kaameramehed…

Sa saad selle kõigega hakkama ja täidad ülesande.

Nõmme Välgul edukas taas Põhja kompanii

Reedel ja laupäeval, 23.-24. oktoobril toimus Nõmme malevkonna patrullvõistlus “Nõmme Välk”.

Tänavu neljandat korda peetud Nõmme Välgu võitjaks tuli Põhja kompanii 3. võistkond koosseisus srs L.K. ja n-srs A.A. (310p), kes edestasid teise koha pälvinud KL Järva võistkonda koosseisus n-ltn L.M.

Nõmme Snaiper 2015 võitja selgunud!

18. oktoobri varahommikul kogunesid Nõmme malevkonna liikmed Männiku lasketiiru, et võistelda Nõmme malevkonna laskevõistluse Nõmme Snaiper tiitlile.

Võistlema asus 17 laskurit. Õppuse Kotkalend 2015 ning erinevate koolituste tõttu pidi võistlusel osalemisest kahjuks loobuma kümmekond võitlejat, mistõttu oli osalus võistlusel üldisest keskmisest pisut väiksem.

Staabikaitse “puhastas” endist Mereakadeemia hoonet

Kaitseliitlased Nõmme malevkonna staabikaitserühmast ja tagalarühmast harjutasid nädalavahetusel linnalahingut endises mereakadeemia hoones ja selle ümbruses Lasnamäel.

Õppus tõmbas joone alla kolmest järjestikusest õppusest koosnevale linnalahingu kursusele, mis annab põhioskused linnalahingus tegutsemiseks jao tasandil. Lahingu pidamist harjutas rühmasuurune üksus, milles staabikaitserühma isikkoosseisu täiendasid tagalarühma võitlejad.