Staabi- ja tagalakompaniid lahinglaskmistel

Kahekümne kolmandal ja kahekümne neljandal aprillil tähistas hulk nõmmekaid ja idakaid pluss lisaks veel ka külalisesindused A- ja B-lahingkompaniidest jüriaega ning veteranipäeva staabikompanii ja tagalakompanii vägeva lahinglaskmisharjutusega.

Lahinglaskmised kujutavad endast niiöelda „lõpubossi“ laske- ja taktikaväljaõppes: harjutust, milles varasemad lasketiirus omandatud laskeoskused ning taktikaharjutustel paukmoonaga harjutatud sõdurianded kombineeritakse dünaamiliseks tegevuseks, mis on reaalsele lahingolukorrale nii lähedane kui see rahuaegsete ohutusnõuete raamistikus võimalik on. Nende korraldamine – planeerimine, ettevalmistamine ja läbiviimine – ning neil osalemine esitab väljakutseid nii korraldavale koosseisule kui ka harjutuse sihtgrupile. Õnnestumise korral on aga tegu põneva ja hariva kogemusega kõigile.

Harjutava koosseisu osalus toimus kahes grupis – pooled laupäeval ja pooled pühapäeval. Mõlema päeva kõrvaltegevusteks olid käsigranaadi heitmine ja automaatrelvale kinnitatava vintrauaaluse granaadiheitja laskmine. Lisaks sellele läbis laupäevane grupp väiksema üritusena laskeharjutuse, mille teemaks oli varitsusse sattunud jao eemaldumine kontaktist ning põhiüritusena harjutuse, mille teemaks oli rühma kaitselahing. Kaitselahingu harjutusse olid kaasatud lisaks automaatidele ka jagude kuulipildujad, tankitõrjegranaadiheitjad Carl Gustav ja A- ning B-kompaniide meeskondade poolt mehitatud raskekuulipildujad. Pühapäevane grupp läbis kergema tegevusena pooljao patrullraja ning põhiharjutuse teemaks oli rühma rünnak, mis samuti raskemate relvadega toetatud.

Harjutused olid füüsiliselt väljakutsuvad ning samuti joonistasid välja vajaduse hoida end järjel/vormis ka sõduri baasoskustega nagu näiteks roomamine. Osalejad olid aga motiveeritud, andsid endast parima ja saavutasid soovitud tulemused.

Läbiviija leiab, et üritus läks korda ja tänab kõiki osalejaid!