Nõmmekad Lagedit kaitsmas (ja ründamas)

Detsembri esimesel nädalavahetusel leidis Tallinnas Plangu linnakus ja Harjumaal Lagedi alevikus aset hoonestatud alal lahingupidamise õpe staabikompanii staabikaitserühma ja siderühma ning tagalakompanii võitlejatele. Nädalavahetus kujunes põnevaks ja uudseks väljakutseks nii korraldajatele kui osalejatele ning tegevuste tunnistajateks sattunud tsiviilisikutele põnevaks vaatemänguks.

Reede õhtul alustati teoreetilise koolitusega – rühmaülemad ja jaoülemad kogunesid peale tööpäeva Plangu õppeklassi, kus neile õpetati asutatud punktis tegutsemise põhimõtteid ning sellise tegevuse juhtimist.

Nõmme sõdurioskuste kursuse laskenädalavahetus

Mais alanud Nõmme malevkonna sõdurioskuste kursus (SOK) on suvel ja sügisel jõudsalt edenenud ning peagi jõudmas lõpusirgele. Novembris toimunud 7. nädalavahetuse veetsid kursuslased lasketiirus, kus õpiti laskmist ebastandardsetest laskeasenditest ning sooritati ka põhilaskeväljaõppe lõpuharjutus ehk test nr. 3.

Talvel ootab kursuslasi ees veel põnev pioneeri-nädalavahetus ning sõdurieksam ehk lõpurännak.

Tagalakompanii HUNT

Tagalaüksuse metamorfoos rühmast kompaniiks tõi kaasa isikkoosseisu plahvatusliku kasvu. Ülemustele võinuks sellest sündida paras peavalu, ometi püsis kogu kupatus kuidagimoodi koos. Varasemast pikemalt kestnud HUNT lasi tegevustesse tekkida ka teatud rütmi ja piinlikult „karvaseid“ kohti ei tekkinudki – HUNT22 sai üsna sile.

Sõdurioskuste kursuse 1. nädal

Nõmme malevkond on sel kevadel täienenud paljude uute vabatahtlike riigikaitsjatega. Sellega seoses viib malevkond sel aastal läbi ka päris oma sõdurioskuste kursuse (SOK). Kursus algas mai teisel nädalal, toimub ühel nädalavahetusel kuus ning lõppeb sõdurieksamiga jaanuaris.

Esimesel nädalal said uued malevkondlased ülevaate riigikaitsest ja Kaitseliidust ning omandasid esimesel nädalavahetusel juba ka esimesed praktilised oskused – lisaks individuaalvarustuse õppele tehti algust ka relvaõppega.

Staabi- ja tagalakompaniid lahinglaskmistel

Kahekümne kolmandal ja kahekümne neljandal aprillil tähistas hulk nõmmekaid ja idakaid pluss lisaks veel ka külalisesindused A- ja B-lahingkompaniidest jüriaega ning veteranipäeva staabikompanii ja tagalakompanii vägeva lahinglaskmisharjutusega.

Lahinglaskmised kujutavad endast niiöelda „lõpubossi“ laske- ja taktikaväljaõppes: harjutust, milles varasemad lasketiirus omandatud laskeoskused ning taktikaharjutustel paukmoonaga harjutatud sõdurianded kombineeritakse dünaamiliseks tegevuseks, mis on reaalsele lahingolukorrale nii lähedane kui see rahuaegsete ohutusnõuete raamistikus võimalik on.

Tagalakompanii omas elemendis

Nädalavahetusel harjutasid maakaitsepataljoni tagalakompanii tagala- ja transpordirühmad oma erialaseid tegevusid Nõmmel ja selle ümbruses. Seltskonda pakkusid sel korral tagalakompanii poolt toetatavate kompaniide veeblid, et ühine tegevus edaspidi järjest sujuvamalt läheks.

Täname OÜ RIAB Transporti oma territooriumi meile kasutamiseks laenamise eest! Tallinna maleva üksustele on väga väärtuslik, kui saame oma tegevusi harjutada hoonestatud alal võimalikult realistlikes tingimustes.

Tagalakompanii harjutas hajutatud lahingutegevust

Reede õhtul said õppeklassi tuled pimedaks tükk aega pärast kella 23, sest järgmiseks päevaks kavandatud õppus vajas tavalisest palju pikemat lahti seletamist. Teooriaõhtu põhiline sõnum kinnitas, et ka väikesel üksusel tuleb nüüd varasemast märksa enam iseseisvalt mõtlema hakata.

Tagalakompanii reedene õhtupoolik möödus päris uute nippide omandamisega, millel seniste tavadrillidega üldse mingit pistmist pole.

Tagalakompanii erialaõppel

Kui palju üks jalaväekompanii sööb ja laskemoona kasutab?
Kuidas saada kütusepunktis masin tangitud minuti asemel sekunditega?
Millised vahendid on väliremondi meeskonnal kasutada, et rikki läinud masin töökorda saada enne kui see lahingutele jalgu jääb?
Mis tunne on päriselt sõita koormatäie suurekaliibrilise laskemoonaga?